Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 123 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 123 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Hỏa Trạch Khuê

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Minh nguyệt toàn viên,

Nhan sắc han nhiên.

Phong vân tương tổng,

Hòa hợp vạn niên.

DỊCH NGHĨA

Trời tịnh khí lành trăng sáng tròn,

Cảnh thanh tươi đẹp sắc như son.

Gió hoa mưa thuận theo như ý,

Muôn hiệp thuở hòa hết mỏi mòn.

LỜI BÀN

Quẻ trên đây chủ hòa hợp đoàn viên, không thực mà cũng không hư, phúc lộc dài lâu, vĩnh bảo vô cương. Người xin được quẻ này chắc chắn an cư lạc nghiệp hưởng phúc suốt đời không hết.

Theo ý quẻ cho biết, người cầu xin được quẻ số này, ắt gặp rất nhiều may mắn. Cầu tài có tiền, làm ăn phát đạt, cầu công danh sẽ được lên chức, thi đậu, mưu danh thuận lợi, nhất là cầu về tình duyên, ắt được vợ hiền, chồng sang, và vô cùng hạnh phúc. Tóm lại, quẻ ý cho rằng: Người cầu xin được quẻ này thì thời vận hanh thông, vạn sự như ý.

Quẻ dạy: Tốt đẹp, sự sự như ý sở cầu thời, đến thì mọi việc đã thành. Trăng sáng tròn cảnh xinh tươi, đẹp đẽ quá rồi, lo gì nữa . Cầu tài, cầu danh đắc lợi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Minh nguyệt toàn viên, nhan sắc hân nhiên, phong vân tương tống, hòa hợp vạn niên.

/ Trăng sáng tròn đầy, sắc đẹp như tự nhiên mà có, gió mây qua lại, hòa hợp muôn năm./

Quẻ 123, âm dương thuận lý hoàn hảo. Bước ma trận 1 lên 2, 2 lên 3, tuyệt cách vận động. Ý nghĩa, cả ba vấn đề Sự nghiệp (1)/ Hôn Nhân (2) và Gia đình (3) đều nhịp, đẹp 123 thế này thì con người ta còn mơ ước gì hơn? Quẻ 123, đại cát.

Cầu được ước thấy, mọi việc/sự đều cát tường, không có việc gì đáng kể phải kiêng tránh.

Thơ tôn vinh quẻ: / Mênh mang trời sáng trăng trong/ Sắc tình đẹp những bờ cong hài hòa/ Gió mây quyện khúc hoan ca/ Hạnh phúc đầy ắp khắp tòa thời gian./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top