Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 121 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 121 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Hỏa Trạch Khuê

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Hư danh hư vị cửu tram tram,

Lộc mã đương cầu vị kiên chân.

Nhất phiên thái vân thu hậu chí,

Khứ niên phong vật nhất thời tan.

DỊCH NGHĨA

Hư danh, hư vị lặng tiếng lâu,

Hiện chưa thấy rõ chức đang cầu.

Mây màu một đám sau thu đến,

Đồi cách năm xa đuổi mọi sầu.

LỜI BÀN

Quẻ này ý nói vận thời chưa tới, không thể cưỡng cầu. Song khi thời đã tới thì dù có không muốn cũng không thể chống lại. Sau mùa thu thì giai tín đưa về, đấy chính là nhất đương sinh (vào khoảng tháng mười). Và sau khi đã vào được giai cảnh, ta quay đầu nhìn lại ắt không khỏi cảm khái. Người xin được quẻ này thực có cái hy vọng thương đạt (tiến tới) vậy.

Theo ý quẻ nói: Lâu nay thời vận của bạn có tiếng mà không có miếng, đều là hư không, và trên thực tế chẳng thỏa mãn theo ý muốn gì, mãi đến hiện nay cũng vậy, mà còn phải chờ đến sau mùa thu thì lúc đó mới thể thành đạt nguyện cầu. Vậy nên nhẫn nại chờ đợi một thời gian nữa. Công việc xin cầu mới có thể mạnh tiến và được tốt đẹp kết quả

Quẻ dạy: Bất mãn, chờ đợi thu sang thì mới tốt. Chớ hấp tấp và nóng nảy, cuộc đời từ từ đi lên thì mới hay. Con người có lúc thái, lúc bỉ, hơi sức nào mà buồn. Cầu danh, cầu lợi còn chờ.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hư danh hư vị cửu trầm trầm, lộc mã đương cầu vị kiến chân, nhất phiến thái vân thu hậu chí, khứ niên phong vật nhất thời tân.

/ Sống trong hư danh hư vị đã lâu, lộc mã đương cầu chưa thấy, mây thu ảm đạm đến phía sau, năm cũ qua đi ắt tới một thời mới mẻ./

Quẻ 121, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận khởi 1 lên 2, bước đang thuận, chẳng hiểu vì sao lại quay về 1. Vì cảnh ngộ ấy, lời quẻ mới buông lời: Sống trong hư danh, hư vị đã lâu, lộc mã đương cầu cũng chưa thấy, thoắt đã tới thu..tức là hết năm mà mọi sự mong cầu vẫn suông. Nhưng thật đáng vui vì lời quẻ đang thất vọng thế, bỗng như reo lên: năm cũ qua đi, ắt tới một thời mới mẻ. Là sao? Là vì ma trận quay về 1, tức là ma trận khởi lại từ đầu, năm mới một thời mới mẻ. Đức tin mách bảo, Ma trận vận động lần này chắc chắn thuận lý, cát lợi.

Quẻ 121, tiểu cát.

Thời phục, hiện thời cầu việc gì cũng trong tình trạng chờ đợi, bế tắc. Qua Thu/Đông, hay qua 6 tháng sau mọi việc mong cầu mới có cơ may thành tựu.Lợi việc đổi mới. Lợi việc tấn học, nghiệp học, giao tiếp, nhóm bạn, mưu sự, hội sự. Bất lợi việc tranh cãi kiện tụng, tầm vật, tầm người.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top