Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 120 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 120 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Hỏa Sơn Lữ

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Sự vị khoan,

Tâm bất an.

Nghi lự cửu,

Thủy thái nhiền.

DỊCH NGHĨA

Việc chưa xong, bụng chẳng yên,

Tinh thần căng thẳng lắm phiền mỏi thân.

Càng suy nghĩ, lắm băn khoăn,

Rồi đâu vào đó, sẽ lần hết lo.

LỜI BÀN

Quẻ này có cái tượng: phải mưu tính cẩn thận trước đã rồi sau mới hành động. Châu công xưa kia nằm suy nghĩ cho tới sáng đâu có phải vì hiếu danh, mà là suy tính cẩn thận để khi hành động không bị vấp đó thôi. Người xin được quẻ này tất nhiên khi gặp việc cần phải suy nghĩ một phen cẩn thận trước đã để tránh khỏi thất bại tai hại.

Hiện nay thời vận của bạn chưa được toại ý. Vẫn còn bế tắc, còn phải chờ đợi một thời gian nữa, mới thấy sáng sủa. Vậy việc cầu xin của bạn, nên ráng chờ đã. Dù suy tính đến đâu cũng vậy thôi, nên nhớ câu thời đến mọi việc thông.

Quẻ dạy: Bôn ba mấy, chẳng qua thời vận, chờ đợi rồi sau việc cũng sẽ đâu vào đấy. Chớ lo. Cầu tài, cầu danh còn chậm.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Sự vị khoan, tâm bất an, nghi lự cửu, thủy an nhiên.

/ Việc chưa rỗi rãi thì tâm chẳng yên, phải lo lắng lâu tâm mới yên được./

Quẻ 120 âm dương thuận lý, trì trệ, đang 1 tiến lên 2, lại đột ngột về 0, tức là Đức tin âm tự nhiên hoang mang Sự Nghiệp và Hôn Nhân bỗng không có gì, tay trắng, đưa tâm trạng đến chỗ vô vọng, lo lắng rối bời.

Đọc lại bước đi của quẻ 120. Đọc lại lời quẻ: Sự vị khoan, tâm bất an, nghi lự cửu, thủy an nhiên. Để hiểu đức của quẻ: Tu thân nội lực dịch biến quẻ từ đức tin âm, số 0 thành đức tin dương, số 5, quẻ 120 thành 125.

Ma trận 125 tự thân vận động cùng lúc hai trục: 1-5-9 và 2-5-8 mà lợi lạc toàn diện.

Quẻ 120: Hung cát song hành.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top