Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 118 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 118 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Hỏa Sơn Lữ

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Nguyệt dĩ minh,

Hoa tái phát.

Sự du du,

Vô bất hợp.

DỊCH NGHĨA

Trời cao trăng sáng khắp nơi,

Bông hoa đua nở hồng tươi sắc màu.

Mọi điều công việc về sau,

Chẳng còn trắc trở, việc nào cũng xong.

LỜI BÀN

Trăng sáng hoa tươi, đó là chỉ cái tượng vô cùng hưng thịnh. Do đó không có điều gì mưu cầu mà lại không được, không người nào gặp gỡ mà lại không phải đồng chí đồng tâm. Người xin được quẻ này khỏi phải lo lắng thắc mắc, cứ việc yên tâm tiền tiến.

Quẻ nói: Trăng đã sáng và hoa đua nở, nghĩa là nói thời vận của bạn đã đến lúc hanh thông. Vận trình muôn dặm, nhiều hứa hẹn tốt đẹp trong việc cầu mưu của người đang tính toán đúng như hai câu sau nói tiếp rất rõ, tất cả công việc về sau, chẳng còn trắc trở, việc nào cũng xong. Vậy bạn hãy nắm vững ý định, để tìm lấy cái may mắn đang chờ đợi người đi.

Quẻ dạy: Gặp thời cây sắt trổ bông. Giàu sang vinh hiển hơn đời, cầu tài, cầu mưu sẽ được đắt quả.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nguyệt dĩ minh, hoa tối phát, sự du du, vô bất hợp.

/ Trăng đã sáng, hoa nở đã nhiều, việc hưng phấn, không việc nào là không hợp./

Quẻ 118, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận tự thân vận động trục 1-8-6, số 1 còn lại vận động lên số 2 thuận bước ma trận. Nhấn mạnh: Ma trận 118 có được bước vận động này, vì số 8 thuộc trục thổ 8-5-2, biến dịch huyền diệu.

Quẻ 118, đại cát.

Vào thời cát. Lợi sau thời kỳ thăng giáng, thành bại. Mọi việc hành thông, lợi lạc. Không có việc gì đáng kể phải kiêng tránh.

Đức của quẻ:/ Trăng sáng lan lan cao/ Muôn thức hoa ngào ngạt/ Tự nhiên lòng dào dạt/ Thi phú tuôn suối ngàn./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top