Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 117 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 117 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Hỏa Sơn Lữ

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Châu ngọc tẩu bàn trung,

Điền viện định phụ phong.

Hưu ngôn mưu vị thông,

Thử khứ tiện hạnh thông.

DỊCH NGHĨA

Giờ đây châu ngọc mâm trong,

Nhứt định ruộng vườn sẽ phú phong.

Chớ nói mưu cầu chưa toại nguyện,

Nay đi vạn sự được hanh thông

LỜI BÀN

Quẻ này chủ điều tốt lành, người ăn ở có nhân ắt giàu có. Từ nay, khỏi cần lo mưu sắp kế, lo lắng xoay xở, mà vành nhọc vẩn đầy rương, thóc lúa vẫn đầy kho, thực không có chỗ nào mà không phải giai cảnh. Tuy được vậy thiết tưởng vẫn một lòng hòa mục hiếu nữa để vun trồng cội phúc.

Ý quẻ cho biết: Vận trình của bạn đã đến lúc lên hương như châu ngọc đang sắp trong mâm, và như ruộng vườn được mùa. Nên quẻ thơ khuyên tiếp rằng, chớ nên than thở nữa, mà từ đây trở đi ắt được hanh thông trong mọi việc cầu mưu đấy.

Vậy những việc mưu tính của bạn hãy mau tiến tới, đừng chần chờ than thở mà mất những giờ phút may mắn ấy.

Quẻ dạy: Thời vận thái đến rồi. Đừng phân vân, than thở nữa, thành công vận đến cứ thế mà đi, cầu tài, cầu lợi đắc quả, đánh số hạp.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Châu ngọc tẩu bàn trung, điền viên định phụ phong, hưu ngôn mưu vị toại, thử khứ tiện hanh thông.

/ Châu ngọc xếp trong mâm, ruộng vườn định nhiều gò đống, chớ nói mưu việc chưa thành, từ đây sẽ hanh thông./

Quẻ 117 thuần dương. Các việc dương thuộc sự nghiệp (số 1) và các việc dương thuộc số 7 – Tử tức (con cháu, tương lai) đều cát thịnh. Cảnh quẻ: châu ngọc xếp trong mâm, ruộng vườn gò nọ đống kia dư thừa của ăn của để, vậy mà vẫn chưa bằng lòng, vẫn than là mọi việc/sự chưa thành tựu. Do bởi, ma trận 117 đứng. Từ nay sẽ hanh thông là sao? Là ma trận bắt đầu vận động. Lời tiên đoán này tàng ẩn ý: Nên bằng lòng với hiện tại và nhìn tương lai từ những cáí đã có, nuôi chí bền, dưỡng nội lực mà làm những việc to lớn hơn để thành tựu hơn.

Quẻ 117 cát tường. Thời vận hanh thông, phú quý. Từ hiện tại mà đi tới, chớ thở than, không vội vã. Lợi cầu danh, cầu tài, cầu quan. Lợi hôn nhân, tử tức, giao tiếp, kiến quý.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top