Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 116 - Dị Bốc Tiên Tri

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 116 của Thiệu Khang Tiết

Tụng (Thiên thủy) 116

Vãng lai Mạng Vận cố phi nhi

Nhân vượng, Tài hưng tụ thủ thi

Phát phú hưng gia đa toại ý

Quý nhân tương ngộ hữu pho tri

Dịch nghĩa

Mừng cho Mạng Vận gặp trăng tròn,

Người vui của đống chất nên non

Phát phước gặp thời nhiều toại ý

Quý nhân ủng hộ nước nhà còn


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top