Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 115 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 115 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Hỏa Sơn Lữ

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Lộ bất thông,

Mân bế tất.

Cẩn thận đề phòng,

Vân tàn nguyệt bắc.

DỊCH NGHĨA

Cửa nẻo đường đi đã bịt bùng,

Bốn phương bế tắc chẳng nào thông.

Nay trăng lại bị mây che phủ,

Mọi việc mưu cầu hãy cẩn phòng.

LỜI BÀN

Quẻ này chỉ cái tượng tuyệt môn đại lộ, mọi việc điều bất lợi, đã thả mồi bắt bóng, lại còn có thể bị ám toán hiểm nguy.

Người xin được quẻ này cần nên ẩn cư tuyệt tích, lo điều hội ngộ, mặt khác phải dốc chí làm nhiều điều thiện, có thể may ra tai họa mới có thể giải được.

Theo ý quẻ cho biết, hiện nay thời vận của bạn chưa được hanh thông như cửa nẻo, đường đi đều bị bịt bùng, bốn phương đường xa bế tắc không thông thì còn làm sao? Vả lại còn cảnh trăng bị mây che phủ, thì thấy là u tối lắm rồi.

Vậy những việc cầu xin của bạn, khó mà thành đạt toại ý trong lúc này, phải đợi chờ một thời gian nữa, hơn nữa những việc làm hiện nay, cần cẩn thận đề phòng điều không đưa đến.

Quẻ dạy: Xấu, đừng tính gì cả, cẩn trọng đề phòng, chỉ nên chờ đợi dịp khác là hơn. Cầu tài, cầu danh chẳng lợi, đánh số không hạp thua.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Lộ bất thông, môn bế tắc, cẩn thận đề phòng, vân tàng nguyệt lý.

/Đường đi chẳng thông, cửa thời bế tắc, cẩn thận đề phòng, mặt trăng khi bị đám mây che khuất./

Quẻ 115, thuần dương. Ma trận tự thân vận động trục 1-5-9, là trục Độc Lộ Xuyên Tâm, hung xấu. Số 1 thuộc Sự Nghiệp, số 5 thuộc Đức Tin, số 9 thuộc Danh Vọng. Số 9, danh vọng, phương chính nam, cửa ly/hỏa, phương vị Bính/Ngọ/Đinh, nơi Thái Dương đầy nhất, tất yếu Vân tàng Nguyệt lý (mặt trăng bị mây che khuất), đời nhiều tham vọng quá, e nguy. Lộ Bất Thông, Môn bế tắc là ở số 5 đấy. Sự huyền diệu ở số 5 là có thể ra số 2 (người nam), ra số 8 (người nữ), hãy theo trục 2-5-8 này mà vận động để thoát bế tắc, mà thông, mà cát lợi.

Quẻ 115, hung cát song hành.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top