Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 114 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 114 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Hỏa Địa Tấn

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Dị phi dị,

Nan phi nan.

Hốt địa khởi ba lan,

Khốn tiếu lưỡng tam phiên.

DỊCH NGHĨA

Công việc dễ mà chẳng dễ đâu,

Khó mà chẳng khó đến lo sầu.

Nhưng này sóng gió bỗng nhiên nổi,

Hoan tiếu mấy phen mới hết âu.

LỜI BÀN

Công việc tuy dễ mà thực chẳng dễ, do đó, chuyện cười khóc vô thường. Thế rồi đất bỗng nổi sóng, chuyện khó xảy ra, ngoài ý dự liệu, khiến điều vui trở lại thành buồn, điều sướng hóa ra khổ công việc thành rồi mà đâm ra phí cả tâm lực, chẳng lợi ích gì.

Những việc cầu xin của bạn, chiếu theo ý quẻ cho hay, dễ không dễ, mà khó chẳng khó, và thành đạt hay không, tất cả do người định lấy.

Tuy nhiên việc cầu lúc này, ắt khó tránh được những sự trắc trở hay gian nan. Nhưng nếu cứ cố gắng mà không sợ gian lao tiến tới, dốc lòng đến cùng, thì vẫn có hy vọng tùy ý toại nguyện.

Quẻ dạy: Cố gắng và tự mình tính lấy mình, thành bại điều do ở ta và tài ba, cùng ý chí của ta, chứ chẳng do ai cả. Cầu tài, cầu danh còn lận đận.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Dị phi dị, nan phi nan, khởi ba lan, tiếu lưỡng tam phiên./

Dễ chẳng phải dễ, khó chẳng phải khó, bỗng dưng đất nổi sóng cồn, vui cười hai ba phen./

Quẻ 114 âm dương thuận lý hoàn hảo. Đọc quẻ 114: Sự nghiệp của ta, sự nghiệp của ta là kiếm được nhiều tiền (phú quý). Rồi ngẫm, chuyện kiếm tiền tùy theo mục đích, sức nghĩ và sức làm của mỗi người, bảo là dễ thì là dễ, bảo là khó thì là khó. Việc kiếm tiền là mục đích của con người ta, nên cuộc ganh đua hay gọi là chiến tranh cũng được khiến bỗng dưng đất nổi sóng gió, lại bỗng dưng bật phì cười đôi ba phen..Phú quý thực ảo là vậy, cảnh ngộ là vậy, dấn thân vào cuộc chơi thì phải chấp nhận luật chơi.

Quẻ 114 hung cát song hành.

Đức của quẻ: Phải biết toan tính thận trọng trước khi hành động, toan tính cái thời, cái vận mà tương thích, chớ cẩu thả, bất cẩn, nhu nhược, tùy tiện, nghịch lý mà hư việc. Quẻ tùy đức tu thân. đây là quẻ dịch chuyển, trong tĩnh phục động, trong động tàng tĩnh, thời cơ luôn bất ngờ.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top