Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 114 - Dị Bốc Tiên Tri

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 114 của Thiệu Khang Tiết

VÔ VỌNG (Thiên Lôi) 114

Cầu vật cầu Tài tiên giác nan,

Hào trung tàu tận thủy tương biên,

Thu, Đông thủ thảo vô tài vật,

Hạ quý, Xuân thời bất nại phiền,

Dịch nghĩa

Cầu Tài, cầu vật trước khó khăn

Rút hết tiền hào, tài mới có

Thu Đông tìm kiếm tiền đâu có?

Cuối Hạ, Xuân tàn mới rảnh rang.


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top