Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 113 - Dị Bốc Tiên Tri

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 113 của Thiệu Khang Tiết

ĐỒNG NHÂN (Thiên Hỏa) 113

Quỷ hào trì thế quái tương đồng

Hựu hứa đọc thơ vọng tấn thân

Tùng thử công danh chung khả vọng

Tu tri nhập bạn hữu hồng danh.

Dịch nghĩa:

Hào quan ủng hộ quẻ nên danh

Học hành tấn bộ, muôn việc thành

Danh toại, công thành tua hy vọng

Thầy lành, bạn tốt trổ hồng danh.


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top