Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 111 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 111 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Hỏa Địa Tấn

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Thu sương tức hạ nhật viêm,

Tân khoa tiên liểu cựu hoa yên.

Thế tình khan lãnh noãn,

Phùng giả bất tu ngôn.

DỊCH NGHĨA

Mùa hè nóng hổi thu sương hàn,

Bông mới nở rộ bông cũ tàn.

Sự thế nhân tình nay ấm lạnh,

Gặp nhau im lặng chớ nên bàn.

LỜI BÀN

Chuyện đời thật không sao nói hết được, chẳng qua cũng chỉ như nước chảy dưới cây, mây trắng hóa cho xanh mà thôi. Phải là người đạt đạo mới thấu hiểu được thế thái nhân tình đen bạc ấm lạnh. Người xin được quẻ này nên có ý nghĩ khoáng đạt hơn, khỏi cần mưu tính kế gì thêm mệt.

Theo ý quẻ nói rằng: Hiện cảnh tình của bạn đang ở trong hoàn cảnh của một thế thái nhân tình ấm lạnh, như khi trời nóng lạnh bất thường nghĩa là thời vận của bạn hiện nay tắt nẻo không thông, nên quẻ khuyên người chớ nên lắm lời với người ta mà vô ích.

Vật ý quẻ dạy rằng: Thời vận chưa đến, ta hãy chờ đợi và những việc cầu xin của người, không nên vội vã và làm càng rồi sẽ hỏng mất việc.

Quẻ dạy: Mình hãy tự lo cho mình, chớ trông cậy ai làm gì. Vì nhân tình nào ấm lạnh có ra chi! Mình tự tránh mình là hơn, ẩn nhẫn chờ đợi qua thời. Chưa cầu danh, cầu lợi được.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Quốc hữu hiền sĩ, đình vô nịnh thần, can qua bất dụng, thường hưởng thái bình.

/ Nước có hiền sĩ, triều đình không có nịnh thần, can qua chẳng dụng đến, nhân dân hưởng thái bình./

Quẻ 111, thuần dương. Ma trận khởi động ba bước vẫn chưa qua số 1, đủ biết sự thận trọng, bền bỉ, kiên nhẫn xây dựng số 1 Sự nghiệp thuận lý vững chắc nhường nào. Dậm chân ba lần 1 thì chắc chắn nhịp tiếp theo là số 2, và ba số 1 thuần dương, đầu uy lực sẽ đẩy bước vận động thuận lý toàn diện ma trận.

Quẻ 111, đại cát. Lợi cầu quan cầu tài, lợi hôn nhân tử tức. Lợi gia trạch bình an. Lợi quan tụng. Lợi cứu giải nguy nan. Lợi đi xa trở về. Lợi nghiệp học tấn học.

Ngẫm đức của quẻ:/ Trăm hoa đua nở hiền nhân/ Là nước bớt lũ nịnh thần dương oai/ Can qua tạng núi sông tươi/ Thái bình trăm họ vui đời ấm no../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top