Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 111 - Dị Bốc Tiên Tri

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 111 của Thiệu Khang Tiết

CÀN 111

Thiên võ vấn tình thiên tất võ

Thiên tình vấn võ chủ thiên tình

Nhược yếu võ vụ khang Hợi Tý

Tình đa võ thiểu số phân minh.

Dịch nghĩa

Trời mưa hỏi tạnh trời ắt mưa,

Trời tạnh hỏi mưa trời ắt tạnh,

Nếu muốn mưa dầm coi Hợi, Tý

Tạnh nhiều mưa ít, rõ ràng phân


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top