Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 109 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 109 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Hỏa Địa Tấn

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Vật tuần cựu triệt,

Cam giá tân xa.

Đông Tây Nam Bắc,

Ồn bộ khang cù.

DỊCH NGHĨA

Đừng lái chiếc xe đã cũ xưa,

Thà mua xe mới đi là vừa.

Đông Nam Tây Bắc chạy thong thả,

Chẳng sợ tai ương nạn đến đưa.

LỜI BÀN

Quẻ này có cái tượng cách cố đỉnh tân, ngày mai không còn là ngày nay nữa.

Trở về trước là cả một con đường ghồ ghề đầy chông gai trở ngại, nhưng từ nay đường bằng phẳng thênh thang, ta không thể thênh thênh cử bộ, không còn lo ngại điều gì.

Người xin được quẻ này quyết rằng khổ tận cam lai, ta bước vào giai cảnh, nơi nào cũng đẹp, ngõ nào cũng là rộng rãi cả.

Quẻ khuyên rằng: Đừng đi xe cũ mà thà đi xe mới, nên mới đắt giá cũng cam nghĩa là xe cũ rẻ tiền mà dễ hư, xe mới tuy mắc tiền nhưng mà máy tốt dễ đi.

Đó tức là nói: Phàm cầu mưu một sự việc nào, muốn thành đạt theo ý định, thì phải mà cố công chịu đựng những điều gian khổ mới nên và nếu làm được như thế, sự cầu xin bất cứ cũng đều thông đất, chẳng sợ vấp phải điều không hay.

Quẻ dạy: Cần thay cũ đổi mới mới hay, cầu tài, cầu lợi còn hơi chậm, ẩn nhẫn.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Vật thượng cựu triệt, cam giá tân xa, đông tây, nam bắc, ẩn bộ khang cù.

/ Chớ dẫm lên vết xe cũ, cam lòng đi xe mới, bước đường đông tây nam bắc được an khang./

Quẻ 109, kết thúc một vòng ma trận, sau số 9 lại là số 1, nên quẻ 109 âm dương thuận lý tuần hoàn. Số 1 Sự nghiệp, số 9 Danh Vọng cùng trên một trục, là bóng hình của nhau. Ma trận khởi vòng mới nên khuyên không lập lại chính mình mà nhàm chán, mà nhược, nên cách tân, biến đổi, vì trục 109 là trục tứ tuyệt, nên 4 phương đông tây nam bắc thỏa sức vẫy vùng, chẳng có gì phải khư khư bảo thủ, e ngại.

Quẻ cát lợi. Không có việc/sự gì phải kiêng tránh.

Đức của quẻ: / Này tân xa chớ theo lộ cũ/ Trí bền khai lộ mới mà thông/ Bốn phương nam bắc tây đông/ thênh thênh mà nhận, mở lòng mà trao./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top