Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 108 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 108 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Hỏa Lôi Phệ Hạp

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Sự như ma,

Lý đa thác.

Nhật yểm vân trung,

Không thành đam các.

DỊCH NGHĨA

Làm sai hoài việc lôi thôi,

Bao nhiêu sự việc chẳng rồi chẳng xong,

Mặt trời nay ẩn vân trung.

LỜI BÀN

Người xin được quẻ này trong lòng mê muội, không có một chủ trương gì cả, mọi việc lại không được sáng suốt, nhiệm ý hành động cũng sai lầm.

Bởi thế cho nên nơi nào cũng bị thất bại chuân chuyên, chông gai, lận đận, tring trường hợp này ắt phải hết sức cẩn thận, nhận xét mọi việc tinh vi để hành động may ra mới có cơ thành công được.

Quẻ thơ tả cảnh tình hiện nay, thời vận chưa được hanh thông, còn nhiều trắc trở gian nan, như lời thơ nói trên. Sự việc còn lôi thôi và cách làm chưa đúng mà sai lạc, như mặt trời ẩn nơi trong mây không sáng sủa.

Như vậy, những điều mưu tính của bạn đành hóa thành hư không cả, chẳng có một hy vọng nào được thành đạt. Nên chờ thời đã là tốt hơn.

Quẻ dạy: Tính vô ích mà thôi, chờ thời, mặt trời ẩn trong mây, thì làm gì? Công việc dở dang và lôi thôi. Mưu tính khó thành, cầu tài cầu danh, chẳng đến đâu, đánh số cũng dở.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Sự như ma, lý đa thác, nhật yểm vân trung, không thành đởm các.

/ Việc mà bối rối bộn bề, thì lý lẽ có nhiều lầm lẫn, mặt trời khi bị mây che lấp, không gian thành ngăn cách./

Quẻ 108, âm dương thuận lý. Quẻ 108 có hai cách giải. Cách tĩnh, 108, ma trận tự thân vận động trục 1-8-6, nặng mũi nhẹ lái, từ từ tìm cách vận động. Cách động, dịch biến số 0 thành 5, quẻ 108 = 158, ma trận vận động cùng lúc ba trục: 1-5-9 / 5-8-2 và 1-8-6. Động tĩnh theo thời, theo hoàn cảnh và quan trọng là tu thân đức tin để được mách bảo không sai lạc.

Quẻ 108, hung cát song hành. Bất lợi việc gia đạo, hôn nhân, u mê. Bất lợi việc phú quý tài lộc, tiền phải trả, nợ khó đòi, hao tán. Bất lợi việc giao dịch kiến quý.

Đức của quẻ:/ Việc như vừng/ Lý rắc rối/ Trời lấp trong mây/ Cách ngăn bờ bến/

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top