Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 107 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 107 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Hỏa Lôi Phệ Hạp

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Hồng diệp vô nhan sắc,

Điêu linh nhất dạ phong.

Lân kê tỉnh ngộ mộng,

Tâm sự tổng thành công.

DỊCH NGHĨA

Lá đỏ sắc màu nay đã phai,

Tiêu tàn tại gió thổi đêm hoài.

Gà làng làm thức giấc trưa mộng,

Tất cả thành không biết hỏi ai.

LỜI BÀN

Quẻ này cho ta thấy Lượng thì ít mà phúc thì bạc, khiến phí không biết bao nhiêu tâm cơ, rốt cuộc chỉ một giấc mộng hoàn lương.

Nếu như biết giác ngộ, an phận thủ kỷ, được sao hay vậy, như thế lại còn hữu ích cho thâm tâm mình hơn.

Người xin được quẻ này nên giữ lòng trung hậu, may ra phúc lộc được dồi dào.

Theo ý quẻ cho biết rằng: tất cả sự cầu mưu của bạn đều sẽ hóa thành hư không và khó thành đạt, như bốn câu thơ trên nói "Lá đỏ phai màu", gió đêm làm cho lá rụng tiêu tàn, và cái mộng đẹp trong giấc trưa lại bị đứt nơi nửa chừng, nên tất cả đều thành không, như vậy sự cầu mưu còn gì hy vọng đâu!

Quẻ dạy: Chớ tính công việc làm chi cho mệt. Thất bại, đổ vỡ, ẩn nhẫn, chờ thời tốt hơn hết, tính vô công mà thôi. Cầu tài, cầu danh bất thành. Đánh số dở, thua là khác. Biểu tượng: con gà.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hồng diệp vô nhan sắc, Điêu linh nhất dạ phong, lân kê tỉnh ngọ mộng, tâm sự tổng thành không.

/ Lá xanh không còn sắc, sẽ điêu tàn trong gió đêm, gà nhà bên cất tiếng gáy khiến tỉnh giấc mơ trưa, tất cả tâm sự bỗng thành không./

Quẻ 107 âm dương thuận lý, không hoàn thành. Ma trận 107 đứng trong thế tĩnh. Quẻ 107 tiếp nối quẻ 106, thời của quẻ Hỏa/Lôi Phệ Hạp, quẻ 107 động hào lục ngũ, hào từ: Phệ can nhục/ đắc hoàng kim (Cắn miếng thịt khô, được vàng - danh dự quý báu.) Muốn phệ can nhục/ đắc hoàng kim, chỉ có duy nhất giải pháp động biến quẻ, dịch biến số 0 thành số 5, để quẻ 107 biến thành 157, ma trận cùng lúc vận động hai trục 1-5-9 và 5-7-3.

Quẻ 107 giải hung hóa cát. Bất lợi việc hoang đường dạ mộng, lợi việc thực tế mưu sinh.

Đức của quẻ:/ Lá xanh già sắc không còn thắm/ Trận gió đêm cuốn lá xa cành/ Tiêng gà thức giấc mơ xanh/ Đời người mộng đẹp cũng thành mây trôi../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top