Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 105 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 105 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Hỏa Lôi Phệ Hạp

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Nguyệt trung hữu dân quê,

Nhân trung phần bạc trước.

Vân thê túc hạ sinh,

Thử tề hảo lạc phước.

DỊCH NGHĨA

Trong trăng có một cây đa,

Người sao leo nổi thật là khó thay.

Nay chân bỗng mọc thang mây,

Nương theo dựa đó, nhờ đây vận trình.

LỜI BÀN

Quẻ này chỉ ngồi thấp mà nghĩ cao, cho nên cảm thấy khó như lên trời.

Nhưng bỗng may được người giúp, khiến công việc hóa nên dễ dàng.

Người xin được quẻ này có cái tượng nhờ được người mà công việc mìng thành.

Tuy vậy nhưng thiết tưởng cũng nên đem hết tâm lực của mình để chu toàn mọi việc, chứ chớ nên ỷ lại hết vào người khiến có thể hỏng việc.

Ý quẻ nói rằng: Những việc cầu xin của bạn như là cây đa ở trong cung trăng, muốn leo lên đến đó thật là khó nhưng may thay hiện nay dưới chân lại mọc lên một cầu thang mây. Nên dựa vào đó bước lên mới có thể tới được, nghĩa là sự cầu xin khó thành đạt lắm nhưng biết nắm lấy thời cơ và khai thác hoàn cảnh, thì công việc sở cầu cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng.

Vậy những việc cầu mưu của bạn phải biết hoàn cảnh, khai thác hoàn cảnh. Khi gặp một cơ hội nào hãy nắm lấy ngay thì mới ích lợi cho công việc, ngược lại sẽ thành hư không.

Quẻ dạy: Cần chộp thời cơ và cần có quý nhân giúp, đồng thời phải nương thế, tạo thế. Tốt đẹp. Chỉ cần phương tiện và có nơi dựa là nên. Cầu tài, cầu lợi đều đạt.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nguyệt trung hữu đan quế, nhân trung phạn bất chước, vân thê định hạ sinh, thử tế như lạc cước

/ Giữa trăng có cây đan quế, người cố công vin chẳng được, thang mây sẵn từ dưới, nhưng mà dễ trượt chân./

Quẻ 105, âm dương thuân lý, không hoàn thành. Hai số dương 1 và 5 tự thân kết được trục 1-5-9. Chú ý, thứ tự của quẻ là 1-5-9, đây là tượng của ba cửa liên thông, thế hung sát có tên là Độc lộ xuyên tâm. Vì thế, bí ẩn hóa giải quẻ 105 vượt thoát được Độc Lộ Xuyên Tâm, sự nghiệp như thang mây, bước lên e té ngã là vậy, phải động biến cấp kỳ, đúng thời và hoàn cảnh số 0, đức tin âm của quẻ 105, để quẻ biến thành 155. Số 5, đức tin dương, vận động được 155 theo hai trục 1-5-9 và 5-6-4.

Quẻ 105 hung cát song hành. Tu thân là tiên quyết. Công danh phú quý như cô gái đẹp ai cũng muốn sỡ hữu cho riêng mình, nhưng không dễ. Mà có dành được, thì cái đẹp ấy có mang lại phúc bền hay chỉ là mây tơ gió lụa? Cầu quan cầu tài đều tựu nhưng chậm.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top