Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 104 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 104 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Hỏa Lôi Phệ Hạp

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

An như Thái Sơn,

Ồn như bàn thạch.

Phóng đởm tiền hành,

Trung thông ngoại trực.

DỊCH NGHĨA

Yên như hòn núi Thái Sơn,

Ổn như bàn thạch, đỉnh đơn vững vàng.

Cứ yên chí, có gan lắm,

Tứ thông bát đạt tiếu đàm ý vui.

LỜI BÀN

Quẻ này cho biết mọi hành động đều được như ý mưu sự đều được vừa lòng.

Người ăn ở hiền lành thì được trời giúp, phúc lộc dồi dào, bền vững lâu dài.

Do đó cho nên mới lấy hai câu đầu làm tỷ dụ, còn hai câu chót đệ nhất rồi.

Đây là nột quẻ tốt.

Theo ý quẻ cho biết, những việc cầu xin của bạn, ắt được hanh thông và ý thành nguyện toại mà không có gì trắc trở phiền lo, như hai câu trước đã nói "yên như núi Thái Sơn, vững mạnh như bàn thạch".

Nhưng người phải can đảm tiến tới, chớ quá dè dặt thì hỏng việc, vì hai câu sau có câu nhắc ta: Cứ yên chí mà đi đều thông suốt mọi nẻo đường và sẽ được vui tươi ý tình vậy.

Quẻ dạy: Thành đạt đó, nhưng phải có gan làm. Công việc tiến hành tốt đẹp, vững chải và chắc chắn có kết quả tốt. Cần can đảm là sự việc xong. Cầu danh đắc danh, cầu lợi đắc lợi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: An như Thái Sơn, ổn như bàn thạch, phóng đởm tiến hành, trung thông ngoại trực.

/ An ổn như núi Thái Sơn, như bàn thạch, can đảm đi về phía trước, trong thì thông suốt ngoài thì thẳng tắp./

Quẻ 104 âm dương thuận lý hoàn hảo. Quẻ 104, trường hợp tĩnh, đức tin mách bảo là An như Thái Sơn, ổn như bàn thạch, là bởi hai số 1, Sự nghiệp, và số 4, phú quý xuất hiện thuận lý, đầy đủ, vững mạnh. Thực ra trong đời con người, Sự nghiệp lúc nào cũng dư đầy phú quý, thì thật chẳng còn mong muốn gì hơn. Chẳng những thế, quẻ 104, ở thế động, tức là dịch chuyển Đức tin âm, số 0 thành đức tin dương, số 5, thì quẻ 154 xuất hiện đẹp lạ kỳ. Chẳng những âm dương thuận lý hoàn hảo, mà ma trận còn vận động cùng lúc ba trục 1-5-9 / 9-4-2 và trục 4-5-6.

Quẻ 104, đại cát. Mọi cầu mong đều như nguyện

Đức quẻ:/ An nhu non Thái vời cao/ Ổn như bàn đá tựa vào sườn non/ Chân khao khát đạp sống cồn/ Đón chân đường thẳng, ngõ thông, hoa chào./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top