Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 102 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 102 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Bát Thuần Ly

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Thái lai bỉ dỉ cực,

Chư sự mạc ưu tâm.

Đản tu bồi dương hậu phúc,

Tố ta hảo sự hành ta phương tiện,

Nhất điêm đan linh đọc đắc chan.

DỊCH NGHĨA

Rủi đi may đến cùng ta,

Mỗi điều vui vẻ chi mà bận tâm.

Nhưng cần nuôi dưỡng tinh thần,

Làm điều phước đức là thân tốt lành.

LỜI BÀN

Quẻ này chỉ rõ cho ta thất thời đã tới, vận đã chuyển Phúc sau hưởng mãi vô cùng.

Tuy vậy vẫn phảo lo làm điều thiện để tích phúc, có thể lòng thành của ta mới cảm kích tới trời nhờ độ mới lâu dài được.

Người xin được quẻ này nên tuân theo lời chỉ dạy mà cố thực hành.

Theo ý quẻ cho hay rằng thời vận của bạn hiện nay thì đi xa gặp may đến rồi tức là vận trình hanh thông ngàn dặm chẳng có gì trở ngại nữa. Nhưng chỉ cần nuôi dưỡng tinh thần và làm điều phước đức. Thì ắt quả lành vậy.

Như thế những việc cầu xin của bạn hãy nhắm theo việc chính, chớ tính ta thì tất cả sẽ gặp may mắn và thành đạt ý nguyện đấy.

Quẻ dạy: Đi xa ắt gặp may. Chỉ cần nuôi dưỡng thêm tinh thần, đạo đức nữa, là cuộc đời ắt có hạnh phúc, giàu sang. Cầu danh đắc danh, cầu lợi đắc lợi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thái lai bĩ dĩ cực, chư sự mao ưu tâm, đãn tu bồi dữ nguyên phúc, tố ta hảo sự, hành ta phương tiện, nhất điểm đan linh độc đắc an.

/ Có thái ắt có bĩ, mọi việc chớ ưu tâm, chỉ nên bồi dưỡng cõi phúc làm việc tốt, phương tiện giúp người, ấy là điểm linh đan mà thấy được chân nguyên./

Quẻ 102, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 102, dù số 0, đức tin ở dạng tĩnh, âm, vẫn tự thân vận động trục 1 lên 2 rồi lên 3 theo bước ma trận. Nói cách khác số 2 vẫn bắt đầu một ma trận mới lên 3. Bước khởi thuận lý cát tường. Tuy nhiên, ma trận 102 ở dạng thế động, có nghĩa là số 0, âm động dịch biến thành 5, quẻ 102 biến thành 152. Ma trận vận động cùng lúc hai trục 1-5-9 và 2-5-8 rồi vận động toàn diện. Nói vậy đề thấy quẻ 102 hay biến 152 là quẻ Cát tường.

Quẻ cát. Lợi lạc mọi điều. Không có gì đáng kề phải kiêng tránh.

Đức của quẻ:/ Xưa nay việc Thái-Bĩ/ Thản nhiên xét chuyện đời/ Tu tâm là cõi phúc, Tâm thành luyện linh đan.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top