Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 101 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 101 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Bát Thuần Ly

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Quốc hữu hiền sĩ,

Đĩnh vô ninh thần.

Can qua bất dụng,

DỊCH NGHĨA

Đương hưởng thái bình.

Nay trong nước có sĩ hiền,

Nịnh thần xa lánh bằng miền đi xa.

Cần chi động can qua,

Thái bình an hưởng hoan ca đời đời.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ trăm việc đều được như ý, thật là đại cát đại lợi.

Khi mưu sự thì đắc chí, lúc lo lập công danh thì có thần giúp, khi có người ra đi thì đã sớm trở về, lúc mất vật thì đã sớm tìm ra.

Vào những năm lục giáp thì sanh con trai (Lục giáp: Giáp Tý, Giáp Tuất, Giáp Thân, Giáp Ngọ, Giáp Thìn, Giáp Dần).

Nếu lo việc hôn nhân thì đều thành tựu.

Nếu chẳng may bệnh hoạn thì chóng lành.

Người được quẻ này ắt mừng vui chắc chắn rồi.

Ý quẻ tả rằng hiện trong nước có hiền sĩ nên bọn nịnh thần mất tích, dao gươm chẳng dùng, thời đã thái bình mà ta được an hưởng. Nghĩa là nói người cầu xin được quẻ này thời vận của bạn hanh thông chẳng gì trắc trở cả.

Vậy sở cầu của bạn chẳng những đạt đại đăng khoa kim bảng mà còn đạt thêm nữa, tiểu đăng khoa nhưng cũng phải cố gắng chớ nên khoái mà bỏ học hành thì hỏng.

Quẻ dạy: Đã đến lúc gặp vận hên. Cuộc đời sắp được lên hương vàng mộng. Chỉ cần tu nhân tích đức thêm, là chẳng cần lo gì cảnh đời gian khổ nữa. Cầu tài, cầu danh đến hanh thông.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Quốc hữu hiền sĩ, đình vô nịnh thần, can qua bất dụng, thường hưởng thái bình.

/ Nước có hiền sĩ, triều đình không có nịnh thần, can qua chẳng dụng đến, nhân dân hưởng thái bình./

Quẻ 101, âm dương thuận lý hoàn hảo. Số 1 trước đã hoàn thành ma trận (vận), số 1 sau bắt đầu ma trận mới. Ma trận bắt đầu khởi, cát vượng ngay từ bước đầu tiên

Quẻ 101, cát. Lợi cầu quan cầu tài, lợi hôn nhân tử tức. Lợi gia trạch bình an. Lợi quan tụng. Lợi cứu giải nguy nan. Lợi đi xa trở về. Lợi nghiệp học tấn học.

Ngẫm đức của quẻ:/ Trăm hoa đua nở hiền nhân/ Là nước bớt lũ nịnh thần dương oai/ Can qua lặng, núi sông tươi/ Thái bình trăm họ vui đời ấm no../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top