Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 097 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 097 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Bát Thuần Ly

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Ly

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Báo đạo thượng lâm,

Xuân sắc tiên minh.

Để tiến thoái trước,

Mã thượng hành trình.

DỊCH NGHĨA

Rừng cây đã báo xuân về,

Sắc màu tươi sáng bề bề vui tươi.

Giương roi đuổi ngựa kịp thời,

Vận trình ngàn dặm, cuộc đời hân hoan.

LỜI BÀN

Quẻ này khuyên ta hăng hái tiến lên, vượt hết mọi trở ngại, chớ có lơ là, để trôi qua ngày tháng. Nếu đã dám dũng cảm hoạt động, khắc phục mọi gian nan để thành công thì cuộc giai ngộ chỉ ở trước mắt. Người xin được quẻ này phải biết nắm lấy cơ duyên chớ nên bỏ lỡ.

Thơ quẻ tả cảnh của bạn hiện nay như là mùa xuân đã về với trần gian. Cảnh tình tươi đẹp vui vẻ, đó là ý chỉ cho bạn biết rằng, thời vận đã được hanh thông rồi. Không còn bế tắc gì nữa. Và tiếp hai câu sau dạy hãy mau vung roi giục ngựa tiến bước để nắm lấy những tốt đẹp may mắn cho cuộc đời sung sướng.

Vậy, những việc cầu xin của bạn nhứt định không gì trở ngại mà ắt thành đạt như ý nguyện, nhưng bạn phải ra công mới nên, chớ không phải bất chiến tự nhiên thành.

Quẻ dạy: Thời thông hạnh, cần cố gắng tranh thủ cho kịp, thì mọi sự như ý sở cầu, vô cùng tốt đẹp. Cầu được ước thấy. Cầu danh, cầu lợi đắc quả. Đánh số hạp. Biểu tượng: Ngựa.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Báo đạo thượng lâm, xuân sắc tiên minh, đề tiên khai chước, mã thượng hành trình.

/ Báo đường lên rừng, sắc xuân tươi sáng, cầm roi lên ngựa, mau tiến lên đường./

Quẻ 97 thuần dương, ma trận 97 đứng, nghiêng tây. Danh vọng (số 9) thuộc đời ta, Tử tôn (số 7) là đích đến. Gieo hạt phước ắt gặt trái phước. Số 9 luân về số 1 Sự Nghiệp, số 7, Tử Tôn tiến lên 8, trí thức mà hoàn thành. Bước đi của từng số trong quẻ 97 mách bảo mạch lạc rõ ràng.

Quẻ 97, tiểu cát. Lợi nghiệp học, thi cử, cầu quan, cầu tài. Lợi xuất hành, khai trương, động thổ. Lợi mưu sự hội sự. Lợi hôn nhân, tử tức.

Ngẫm đức của quẻ:/ Cầm roi lên ngựa đi thôi/ Trên yên rong ruổi tới hồi hành thông/

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top