Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 096 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 096 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Trạch Sơn Hàm

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Khả dĩ ký thiên lý chi mệnh,

Khả dĩ thác lục xích chi cô.

Chung kỳ ký đoan vô trì ngộ,

Tiếu hô hô,

Tha hương án thủ.

Các tự lạc khang hóa.

DỊCH NGHĨA

Có thể cậy nhờ trăm dặm xa,

Bé con cũng thể cậy trông mà.

Dịp may đã gặp chớ lầm bỏ,

Đất khách cười vui hưởng phận ta.

LỜI BÀN

Hễ có lòng tốt trời ắt giúp cho. Quẻ này cho ta biết ta sẽ gặp tri kỷ, người bạn tâm giao, có thể gởi mạng, gửi con được. Đối vời người bạn đó, dù công việc có trọng đại đến đâu mà ta nhờ vả, giao phó quyết phông phụ lòng ta, phản lại ta. Do đó ta có thể vui vẻ yên tâm được.

Đây là quẻ chủ sự may mắn, đáng mừng là gặp được người tri kỷ.

Ý thơ cho rằng: Thời vận của bạn đã được hanh thông như trăm xa cũng nhờ cậy và giúp ích cho mình được chẳng còn sức yếu cô đơn như trước nữa, nên quẻ dạy thêm rằng: dịp may đã đến phải nắm lấy mà đừng bỏ lỡ, thì bạn sẽ được vui tươi cuộc đời đó.

Vậy, những việc cầu xin của bạn, phải tiến hành mau đi, đừng chần chờ mà mất dịp uổng.

Quẻ dạy: Cứ tiến, dịp may đã đến, đừng chần chờ. Cần phải trông cậy vào người giúp đỡ, dù là trẻ con. Nhưng nó thành công, thì cũng chỉ thành công ở nơi đất khách mà thôi. Cầu tài, cầu danh thuận lợi hơi chậm.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Khả dĩ ký bách lý chi mệnh, khả dĩ thác lục xích chi cô, chung kỳ ký ngộ mẫu, trì ngộ tiếu hô hô, tha hương tụ thủ, các tự lạc khang hòa.

/ Có thể gửi mệnh trăm dăm, có thể gửi cậy con sáu thước, chung kỳ đã gặp mẹ lại lầm cười hô hô, nơi tha hương tụ họp, ai nấy vui khang hòa./

Quẻ 96 âm dương thuận lý. Ma trận 96 đứng thế nghiêng tây, mỗi số đơn côi một trục. Số 9 thuộc danh vọng, số 6 thuộc quý nhân, hai số xem ra đều được cả, nhưng không có nguồn cội, nên việc gì cũng ảo, cũng mơ hồ. Nguồn cội đây là nói phúc đức. Câu xấu nhất quẻ 96 là: Chung kỳ đã gặp Mẹ lại lầm cười hô hô. Số 6 an tại cửa Khai, Chinh chiến viễn hành khai môn cát/ Chinh chiến xa nhà như tha phương cầu thực, nhưng được cát.

Quẻ 96, hung cát song hành. Tu thân được cát. Trong cuộc sống thế tĩnh xấu, thế động tốt. Mọi việc xa nhà được lợi lạc cát vượng.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top