Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 095 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 095 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Trạch Sơn Hàm

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Hỉ vị ân,

Bi vĩ tao.

Đại vũ cuồng phong xuy cô mộc,

Nhân nhân tạn dạo bất kiên lao.

DỊCH NGHĨA

Sự việc vui mừng còn chữa thôi,

Ai sầu chuyện nọ lại theo rồi.

Mưa to gió bão rung cây cỏ,

Ai nấy đều cho khó vững ôi!

LỜI BÀN

Bói được quẻ này, nếu có vui lúc đó thiết tưởng chớ nên vui, bởi vì có thể thất ý khiến đau khổ bi thương lắm đấy. Hai câu thơ sau đó có ý nói sự nghiệp lung lay, khó có thể đứng vững, chẳng khác gì mưa to gió lớn thổi dập nát cây cối dù là cây cổ thụ. Bởi thế cho nên trước hết là phải biết hoàn cảnh để giữ chân cho vững.

Người xin được quẻ này nên an cư mà nghĩ tránh cài nguy mong thoát được tai họa ngoài ý liệu của mình.

Theo quẻ cho biết: Những việc cầu mưu của bạn, cần phải cẩn thận lưu tâm chăm chú mới tránh được những đều không may gây ra, mà không nên đặt cao vọng nữa rồi phiền chí làm chi. Bởi thời vận hiện thời của người hiện nay đang như cây cối ở trong cảnh gió bão, bị rung rinh tận gốc.

Vậy bạn nên cố sức và ráng chịu một thời gian nữa chờ khi mây tan gió lặn, thời vận hanh thông rồi mới tính lại việc cầu mưu là hay hơn.

Quẻ dạy: Ẫn nhẫn chờ thời. Đừng nản chí vì thất bại. Đang gặp buồn phiền đổ vỡ. Cầu tài, cầu mưu chẳng lợi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hỉ vị ổn, bi dĩ tao, đại vũ cuồng phong suy cổ mộc, nhân nhân tân đạo bất kiên lao.

/Mừng chưa hết, buồn đã gặp, mưa to gió dữ thổi vào cội mộc yếu, người người đầy đường vẫn chẳng yên lòng./

Quẻ 95, thuần dương. Ma trận 95 tự thân vận động trục 9-5-1. Nhìn thứ tự của trục ma trận, bảo rằng lo danh vọng trước, Đức tin trước rồi mới tính đến Sự Nghiệp, như vậy là lo phần ngọn trước phần gốc. Nghịch ngược, nên khi 9-5-1, khi 1-5-9 (Độc lộ xuyên tâm).

Quẻ 95, hung cát song hành. Các việc cầu đều lợi lạc nhưng chậm. Các việc/sự dù nhỏ nghịch ngược thiện đức đều cần kiêng tránh.

Đức của quẻ:/ Đang vui cửa Cảnh thanh cao/ Đã ập ngay đến biết bao nỗi buồn/ Cổ mộc gió dập, mưa dồn/ Lòng không bền vững người đồn chẳng ngoa/.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top