Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 094 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 094 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Trạch Sơn Hàm

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Nhất nhân xuất,

Nhất nhân nhập.

Thanh phong minh nguyệt lưỡng tương sai,

Độc đắc kim lân hạ điếu đài.

DỊCH NGHĨA

Một người đi một người vào,

Gió trong trăng sáng, trời cao dặm ngàn.

Khi ta bắt được cá vàng,

Hãy ngừng tay, chớ mơ màng quá xa.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ trương đạo của đứa tiểu nhân tiêu (kém) mà đạo của người quân tử trưởng (hay). Cho nên một người ra, một người vào, tương phản nhau, chống đối nhau, không thể dung nhau được. Trong trường hợp này, nếu khi ta bắt được một con lân vàng rồi thì nên rút lui ngay, tức gọi là công thành thì thân thoái đó.

Người xin được quẻ này, chớ nên tham lam luyến tiếc nhiều khi mình mưu đồ việc gì. Khi việc đã thấy xong, danh đã thấy thành rồi thì nên ngừng, nên nghĩ chớ tham, cần phải có một nền minh triết để giữ mình là hơn.

Thời vận hiện nay của người, không tốt không xấu mà trong cảnh bình thường thôi và theo ý quẻ cho biết, tuy vậy vẫn còn có lúc may mắn, nhưng khi gặp may thì chớ có ham hố lắm tức là quẻ mách bạn phải làm đến mức vừa mà đừng quá sức thì có hại vậy.

Quẻ dạy: Có gặp may. Nhưng chớ tham lam. Cầu tài, cầu danh lợi chậm và bình thường. Đánh số không hạp lắm. Biểu tượng: cá.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nhất nhân khứ, nhất nhân nhập, thanh phong minh nguyệt lưỡng tương sai, hoạch đắc kim lân hạ điếu đài.

/ Một người ra đi, một người vào. Gió mát trăng trong, cả hai ngờ vực nhau, bắt được cá vàng dưới đài câu/

Quẻ 94 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 94 tự thân vận động trục 9-4-2. Số 9 tên Danh Vọng, số 4 tên Phú quý. Ngẫm mà xem, người danh vọng và người phú quý, vẻ ngoài nhiều phần giống nhau, mà vẻ lòng thì ganh ghét đố kỵ nhau chẳng mấy ai sánh bì. Lạ ở chỗ, ai cũng có thể câu được cá vàng, nhưng mình câu được thì hề hả, người câu được thì dẻ bỉu chê bai, là bởi trong tiền bạc có danh vọng, trong danh vọng có tiền bạc, sự đố kỵ đáng ghét, không sao hòa đồng được. Biết tu thân cách nào?

Quẻ 94, cát. Lợi mọi việc mong cầu. Bất lợi việc tranh cãi kiện tụng. Ngẫm đức của quẻ: / Một đẹp gió, một tươi trăng/ Hòa thành tươi đẹp sao thầm ngờ nhau/ Máng mồi cùng thả giây câu/ Cá vàng câu được đài câu thẹn thàng../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top