Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 092 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 092 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Trạch Sơn Hàm

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Ngan thoát thủy thâm chu di lạc,

Lộ dao sơn kiểm hộ an hành.

Xà hành tựu hữu thông tân nhật,

Nguyệt thượng thiên không phận ngoại minh.

DỊCH NGHĨA

Nước sâu bờ rộng dễ đi thuyền,

Núi hiểm đàng xa khó hiển nhiên.

Nhưng rắn bò hoài vẫn đạt đích,

Trời cao trăng sáng khắp nơi miền.

LỜI BÀN

Đây là quẻ chứng tỏ trước khốn khó, sau yên vui. Con người ta cần phải có khổ mới có sướng, lúc đầu có gian nan vất vả có chịu đủ mọi thiệt thòi thì mới mong công thành danh toại trong tương lai. Nếu không thế thì quyết chẳng gặp hội thanh vân vậy.

Đây báo là quẻ cho ta một sự việc phi thường của lột con người phi thường thành đạt vĩ đại.

Ý quẻ dạy rằng: Những việc cầu xin của bạn, tuy rất khó khăn và vấp nhiều trắc trở như trèo leo núi hiểm, lặn lội đường xa.

Nhưng bạn bền chí chịu đựng, tiến tới ắt sẽ thành đạt ý cầu trong nay mai, bởi quẻ có ví việc cầu của bạn như con rắn bò mải vẫn tự nó có ngày đến đích, như trăng giữa trời đẹp đẽ.

Quẻ dạy: Hết gian nan đến thành tựu. Tuy nhiên phải cố công, mới mong đạt đích. Biểu tượng: Rắn. Cầu danh, cầu lợi phải qua lần khó, mới mong thành.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Ngạn khoát thủy thâm chu dị lạc, lộ dao sơn hiểm bộ nan hành, sà hành tự hữu thông tân nhật, nguyệt thượng thiên không ngoại phân minh.

/Bờ sông nước sâu thuyền dễ chìm, đường xa núi hiểm khó đi, rắn bò tự có ngày tới bến, trăng càng cao càng sáng tỏ./

Quẻ 92, âm dương thuận lý hoàn hảo, ma trận 92 tự thân vận động trục 9-2-4, đây là trục hậu phương lợi lạc bậc nhất của ma trận 384.

Quẻ 92, cát. Lợi việc lập nghiệp, cầu quan. Lợi việc hôn nhân, phú quý. Lợi cho người kiên nhẫn bền chí, kết cục được đền bù xứng đáng. Đặc biệt lợi cầu tài, lợi kinh doanh buôn bán lớn, hùn hạp, khuyếch trương.

Đức của quẻ: / Rắn bò tự có ngày tới bến. Trăng càng cao càng sáng tỏ./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top