Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 090 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 090 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Trạch Thủy Khốn

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Vân tận nguyệt dương trung,

Quang huy đáo xứ thông.

Lộ đồ phùng thủy thuận,

Thiên lý khoái như phong.

DỊCH NGHĨA

Mây tan trăng sáng giữa trời trung,

Sáng chói đường đi nẻo khắp cùng.

Đường sá suốt thông và được thuận,

Vận trình ngàn dặm để thành công.

LỜI BÀN

Mây tạnh ắt trời quang, nhờ đó trăng soi sáng khắp trần gian. Đấy là triệu chứng của công việc kinh doanh đều được toại ý, do đó khi xuất hành rất nên đi xa, bởi vì tài lợi sẽ được dồi dào, phong phú thu vào nhiều dịp như nước.

Ngoài ra trong gia đình còn vượng cả nhân khẩu tức là sanh con đẻ cái đầy đàn, người ăn kẻ ở, kẻ hầu người hạ đông đủ rộn rịp.

Tóm lại khi họa đã đi rồi thì phúc tất đến, không có gì phải lo nghĩ. Quẻ này chính là cái tượng chứng tỏ điềm trước khó sau để cho Người xin được.

Theo quẻ cho hay, thời vận của bạn hiện nay, đã như mây tan trăng sáng giữa trời, đường thông nước xuôi, vận trình ngàn dặm mau như gió bay. Nghĩa là thời vận của người đã hanh thông, đắc thời lên hương rồi chẳng còn trở ngại gì nữa .

Vậy, những sự việc cầu mưu lâu nay của bạn, từ nay sẽ lần lần đắc ý toại nguyện, hãy mau tiến tới đi. Đừng chần chừ mất dịp may.

Quẻ dạy: Mã đáo thành công, buồn xui chèo thuận, đời sắp lên hương. Cầu tài, cầu danh sự sự đắc quả.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Vân tận nguyệt đương trung, Quang huy đáo xứ thông, Lô đồ phùng thủy thuận, thiên lý khoái như phong.

/ Mây tan hết, trăng ở giữa trời, ánh sáng khắp nơi, trên sông gặp nước thuận, thì ngàn dặm xuôi nhanh như gió./

Theo ma trận, số 9 dương và số 0, âm, quẻ âm dương thuận lý, nhưng chưa hao2n thành, ma trận dừng trên chiếu nghỉ lâu dài. Số 9 quẻ này không đơn thuần là số 9 thập phân của một quẻ, mà là số 90 ý nghĩ trăm quẻ, hay ý nghĩa một vận số, một đại vận, thời vận. 9 và 10 bắt đầu một ma trận mới thuận lý. Khi ma trận vận động, số 0 động thành 5 thì 90 = 95 cũng dự báo một quẻ mới, vận mới rất tốt đẹp, ma trận 95 thuần dương, ma trận vận động trục 9-5-1. Vì thế, nói 090 nghỉ lâu dài nơi chiếu nghỉ là vậy, nghỉ để tu thân khởi tiếp ma trận mới với đức tin tích cực mà lợi lạc, thiện đức.Quẻ 90, cát tường.

Đức của quẻ: Mây quang vằng vặc trăng trong/ Trăng trời soi khắp mọi vùng gần xa/ Đường đi thuận tiện vào ra/ Dặm ngàn nhanh chóng như là gió bay./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top