Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 088 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 088 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Trạch Thủy Khốn

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Độc điếu hàn đàm,

Trung đồ hưng lan.

Thủy hàn ngư bất nhỉ,

Không tải nguyệt minh hoàn.

DỊCH NGHĨA

Một mình câu cá tại hàn đàm,

Chừng nữa ba đào lại nỗi nga ng.

Nước lạnh nào đâu có cá chịu,

Đành tay trắng chờ trăng huy hoàng.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ cầu mưa chẳng đạt, xuất hành thì thất thế. Cầu tài thì mất vốn, tìm người thì sinh miệng lưỡi, kiện tụng thì phải nhờ người, hôn nhân thì không thành, giao dịch thì vô vọng, xem bệnh thì thấy tai họa. Tóm lại tất cả đều không tốt.

Theo quẻ thơ tả cảnh tình của người hiện nay. Như người cô đơn câu cá nơi vực lạnh, và nửa chừng lại nổi sóng gió thì cá đâu chịu ăn, rút cuộc chờ trăng về thôi.

Đó ý nói rằng: Công việc cầu xin của bạn khó mà toại theo ý nguyện, dù cố gắng đến đâu, tay trắng vẫn là tay trắng, như câu thơ chót nói "Đành tay trắng, chở trăng huy hoàng" vậy.

Quẻ dạy: Thất bại, đổ vỡ có thể tù tội, câu cá trong đêm lạnh mà lại có sóng gió nữa, thì cá nào ăn chớ? Câu trong đầm nhỏ hẹp, ý là bị giam giữ trong ao tù. Chớ tính, chớ đợi. Cầu tài, cầu danh thất bại.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Độc câu hàn đàm. Trung toại hứng lan, thủy hàn ngư bất nhị, không tải nguyệt minh hoàn.

/ Một mình câu ở đầm lạnh, giữa chừng hết hứng thú, vì nước lạnh, cá chê mồi, trên không trăng sáng đã về./

Quẻ 88, thuần âm, ma trận không vận động, đứng. Ngẫm nhìn thế đứng của ma trận 88, số 8 là núi/Cấn. 88 là núi tiếp núi. Hoàn thành tiếp hoàn thành. Một khoảng chờ, một khoảng cao vời (núi), hai số 8 đều âm, ý nghĩa trì trệ, tiểu nhân, nên sự đứng này là lâu, trì trệ, mơ hồ. Vận động là cát lợi ngay, vì sau số 8 là 9, ý nghĩa Danh vọng (tiền và danh).

Quẻ 88, bình hòa.

Ngẫm đức của quẻ:/ Đầm nước giá buông cần câu cá/ Nửa chừng buồn muốn bỏ lại thôi/ Ăn sâu cá lạnh chê mồi/ Ra về lững thững hát lời trăng suông../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top