Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 087 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 087 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Trạch Thủy Khốn

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Phúc tinh chiếu,

Cát tú lâm.

Thanh thiên hữu nhật kiến thiên chân,

Long phi hạ tả đáo minh đình.

Phước tinh chiếu cát tinh lâm,

DỊCH NGHĨA

Trời cao quang đãng, trời xanh rõ ràng.

Có gì mà phải hoang mang,

Rồng bay hạ giáng hân hoan một đời.

LỜI BÀN

Đây là quẻ chủ việc công thành danh toại, tài lợi thu về như nước, ngũ phúc thật là mỹ mãn khiến gia đình phú quý yên vui đến cực độ. Phải chăng đây là nhà trung hiếu gồm đủ cho nên mới có cái sự thiên báo như vậy. Xin được quẻ này thật không còn gì là không lợi.

Người cầu được quẻ này quả là tốt lắm rồi, thời vận đã đến lúc đời lên hương người hãy mau lên, mưu cầu những công việc đã định lâu nay, ắt sẽ được toại nguyện như ý muốn.

Bởi quẻ nói, hiện những sao sáng tốt đang chiếu vào bạn và đến với bạn trên đường đời của bạn sáng sủa lắm rồi.

Quẻ dạy: Hỉ!Hỉ! Tốt đẹp vô cùng. Mưu sự đắt quả nguyện cầu. Cầu tài, cầu danh may mắn vô cùng.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Phúc tinh chiếu, cát tú lâm, thanh thiên hữu nhật kiến thiên chân, long phi hạ tải đáo minh đình.

/ Sao phúc chiếu, sao tốt chiếu. Trên trời xanh có mặt trời khiến thấy được chân lý của trời, rồng bay, bay tới sân rồng./

Quẻ 87 âm dương thuận lý, hoàn hảo, tuy ma trận không vận động, nhưng âm dương giao hoan chỉ trong khuôn khổ 87. Số 8 thuộc Cấn/sơn, cửa Sinh, hàm nghĩa hoàn thành, phương Đông Bắc, đắc địa thờ phượng. Số 7, thuộc Đoài, tên gọi Tử tức, phương chính tây, Tây phương cực lạc. Nên bảo 87 là Núi Trời, Núi Đất giao hoan thực tốt đẹp. Tử tức hoàn thành cũng hàm nghĩa này. Hiện tại và tương lai hanh thông.

Quẻ 87, cát. Thời vận của Thái, của Đỉnh, rất tốt đẹp, cầu gì toại nấy. Lợi cầu quan, cầu tài, cầu quý nhân trợ giúp. Lợi nghiệp học, thi cử. Lợi vượt khó. Lợi kết bạn, nhóm bạn, mưu sự hội sự. Tuy nhiên cầu hôn nhân chậm, người đi xa chưa về.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top