Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 086 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 086 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Trạch Thủy Khốn

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Dã quỉ trương hồ xa chủ nhân,

Ám trung nhất tiễn quỉ hồn kinh.

Hốt nhiên hồng nhật trầm giang hải,

Nan phá không trung sự bất minh.

DỊCH NGHĨA

Thừa phụng quỷ ma hại chủ mình,

Bắn tên lén rút quỷ thần kinh.

Mặt trời bỗng lặn vào sông biển,

Nan giải những điều chửa phân minh.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ về việc đứa tiểu nhân khinh lờn qua mặt. Bọn gian nịnh kết thành bầy lũ, đàn lang sói cản đường, đàn hồ ly ghẹo cợt. Đứng trước hoàn cảnh này, cần giữ lòng mình chính trực, làm việc đàng hoàng minh bạch không loanh quanh tầm bậy, ấy thế mà chưa khỏi cảnh bị người dèm chê, bị người áp chế đè nén.

Bởi thế chẳng may xin phải quẻ này, thiệt tưởng nên rút lui về mà đứng đằng sau người, mong tránh những điều nguy hiểm trở ngại, chớ có xuất đầu lộ diện, xông lên mà có nguy hại cho mình.

Theo bài quẻ cho biết người cầu xin được quẻ này, vận thời của người vẫn chưa được hanh thông, bởi vì còn trong cảnh như tớ phản chủ. Tiểu nhân mưu toan và mặt trời lặn tây vậy, toàn là kém may mắn cả.

Vậy tất cả sự cầu xin của người khó mà như ý, nhưng nếu người theo sát vấn đề sở cầu, giải quyết từng khó khăn khi vấp phải thì cũng dễ thở phần nào, dù không thành đạt mỹ mãn.

Quẻ dạy: Phòng tiểu nhân thất bại. Xấu, mặt trời lặn còn đâu ánh sáng mà đi, nghĩa là đang lúc túng, bế tắc. Cầu tài, cầu mưu bất thông.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Dã quỷ trương hồ sạ chủ nhân, Âm trung nhất tiễn quỷ hồn kinh, hốt nhiên Hồng Nhật trầm giang hải, nan phá không trung sự bất minh.

/ Dã quỷ dương cung bắn chủ, một mũi tên trong bóng tối bắn ra, quỷ hồn kinh hãi, bỗng nhiên Hồng Nhật chìm sâu dưới sông biển, khó phá được sự mờ tối ở không trung/.

Quẻ 86 thuần âm. Ma trận 86 tự thân vận động trục 8-6-1. Số 1, tên là Sự nghiệp, vừa hoàn hỉ kết trục với 6 đã ứng xử như quên số 8, làm trạnh lòng số 8, là số mình kết quẻ 81, nên phát sinh ganh ghét, đố kỵ, oán ức, bức bách số 8 thành "dã quỷ" hại chủ nhân là Sự Nghiệp, số 1. Họa hại này, số 6 không hóa giải được, vì số 6 thuộc cửa Càn/Hợi, mặt trời đang chìm sâu dưới biển, chỉ mới nhú thiếu dương, chưa đủ dương quang phủ sáng được đêm tối, ma trận cũng vì thế nặng mũi, không dịch chuyển được.

Quẻ 86, hung cát song hành. Bất lợi việc cầu danh, cầu quan, cầu tài. Thời vận khó khăn. Mất chức tước. Bị phản bội. Bất lợi cáo trạng, bệnh chứng. Hôn nhân ly tán, gãy đổ.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top