Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 085 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 085 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Trạch Thủy Khốn

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Khuynh nhất bôi,

Triển sầu mi.

Thiên địa hợp,

Hảo tư vi.

DỊCH NGHĨA

Này ta rót rượu một ly,

Gọt sầu rửa hận còn gì bận tâm.

Đất trời hòa hiệp tương thân,

Xin cầu mọi việc ắt lành hanh thông.

LỜI BÀN

Đây là quẻ nói hoàn cảnh trước lo sau vui, trong khoảng cách cao xa vô cùng vô tận, ta chỉ còn biết cười trong ngấn lệ, để tự liệu tự xếp đặt lấy việc mình. Nhưng một khi trời đất đã giao hòa, cơ thái đã trở lại thì đó là cái thời của mình đã đến, lúc mà ta có thể thực hiện được hoài bão của ta hằng ấp ủ.

Bói được quẻ này cứ việc suy nghĩ cẩn thận mà làm, tự nhiên có thần lực tự nhiên tới giúp ta, không có gì đáng lo buồn nữa.

Quẻ thơ khuyên hãy rót ly rượu để rửa hận sầu, tức là ngày nay có rượu ngày nay say, mặc kệ ngày may chuyện vui sầu. Nghĩa là dạy người phàm việc chớ nên xem trọng quá hãy cho nó tự nhiên phần nào. Còn hai câu sau ý nói chờ khi thời vận đến thì rất dễ dàng thành đạt những việc cầu mưu.

Vậy việc cầu xin của bạn, chẳng có gì đáng lo hãy yên tâm cố gắng cầu tiến, ắt có một tương lai sáng lạng đấy.

Quẻ dạy: Rất tốt đẹp. Cầu được ước thấy. Sự sự thông hạnh. Cầu tài, cầu danh viên quả.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Khuynh nhất bội, triển sầu mi, thiên địa hợp, hảo tư vi.

/ Mỗi nghiêng chén mỗi lộ vẻ buồn, khi trời khi đất hợp hòa, tốt cho lòng tương tư./

Quẻ 85, âm dương thuận lý. Ma trận 85 tự thân vận động trục 8-5-2. Trục 8-5-2 là trục thổ vững chắc nhất, đẹp nhất của thiên bàn ma trận bát quái, lại phụ trách hai việc cơ bản nhất của con người ta là sinh tồn và sinh lý. Vì vậy gặp trục 8-5-2 là gặp mọi sự cát tường. Tuy nhiên, không phải cứ cát tường là không phải trải qua sóng gió, thác ghếnh, hay nỗi u buồn thuộc tâm hồn linh cảm. Nhìn dãy số 8-5-2, mà thấy cảnh ngộ của số dương 5, đứng trước hai số âm 8 và 2, nó đều có khả năng vào/ra, nghiêng mỗi chén mỗi lộ vẻ sầu là vậy..

Quẻ 85, cát vượng. Cầu việc được việc dù tiền đầu khó khăn, đặc biệt lợi kiến quý (số 6), lợi cầu tài (số 4),. Lợi xuất hành, cầu tử, cầu danh. Lợi việc nhóm bạn mưu sự hội sự. Lợi khuyếch trương, khai trương, hùn hạp. Bất lợi việc tranh cãi, kiện tụng, hôn nhân.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top