Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 084 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 084 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Trạch Phong Đại Quá

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Kim lân nhập thủ,

Đắc hoàn phòng tấu.

Nhược luân chu tuyền,

Cẩn ngôn châm khẩu.

DỊCH NGHĨA

Lân vàng bắt nắm trong tay,

Vẫn phòng cẩn thận sau này thoát đi.

Giao du bất cứ việc gì,

Hãy nên kín miệng, vậy thì mới hay.

LỜI BÀN

Khi được quẻ này thì bất cứ sự việc gì mưu đồ đều được xứng tâm toại ý cả. Tuy nhiên ta vẫn để tâm lo lắng đề phòng cẩn thận chớ có phóng túng bừa bãi. Trong lúc giao thiệp với người, tốt nhất phải trầm mặc, ít nói, chớ có nhiều lời mà thất bại. Xin được quẻ này cần phải thể theo cài ý mà thực hành.

Thơ quẻ nói: Thời vận của người đã lên hương như cá vàng nay nằm trong tay rồi. Nhưng cũng nên cẩn thận đề phòng để tránh những điều không hay xảy ra, như quẻ thơ này "Phòng ngừa con cá vàng đó lại chạy mất và muốn được yên lành sự việc cầu xin thì phải kín miệng nữa".

Theo ý quẻ: Những việc cầu sinh của người được toại nguyện nhưng phải tốn công chăm lo mới nên.

Quẻ dạy: Cần kín miệng và thận trọng kẻo việc thành, lại hóa ra không. Cầu danh, cầu lợi thông, nhưng phòng thất bại.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Kim lân nhập thủ, đắc hoàn phòng tẩu, nhược luận chu toàn, cẩn ngôn giam khẩu.

/ Cá vàng khi đã vào tay còn phải đề phòng nó thoát, nếu bàn luận cách giữ nó chu toàn, phải giữ mồm giữ miệng./

Số 8, số 4 đều âm, quẻ 84 thuần âm. Ma trận 84 tự thân vận động trục 8-4-3. Quẻ 84, số 8 nghĩa Hoàn thành, số 4 nghĩa Phú quý, vì vậy tên khác của quẻ 84 là què cá vàng. Số 4 thuộc Đông Nam, cửa Tốn phong (gió), giữ gió (cá vàng) là điều khó, bởi bể đời là bể tham lam, Cửa Tốn là phương Tỵ, tam hợp Tỵ/Dậu/Sửu. Dậu là phương Đoài, do lưỡi cai quản, bảo giữ gió là giữ cái lưỡi (miệng) mới khó làm sao. Lợi cầu danh (số 8 trí thức) , lợi cầu tài (số 4 phú quý), Lợi việc sinh/dưỡng/tự trọng. Lợi việc biết phải trái. Bất lợi việc giao tiếp, thị phi, quan tụng. Bất lợi nhóm bạn, xuất hành, khai trương, hùn hạp.

Quẻ 84, hung cát song hành.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top