Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 083 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 083 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Trạch Phong Đại Quá

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Ngã hà túc, ngã hà túc,

Hải đông, hà bắc, thành danh lục.

Nhất đoạn thần quang,

Trực xung thiên độc.

DỊCH NGHĨA

Tôi là tinh tú gì trời xanh,

Sông bắc biển đông danh được thành.

Một đoạn hào quang sáng chói lọi,

Xung thiên trực thượng cửu trùng thanh.

LỜI BÀN

Quẻ này chỉ cho ta thấy nơi mà ta thành danh, nơi thành danh phải là miền đông bắc. Theo quẻ bói thì mọi việc mưu đồ hành động, nhất định được vui mừng ngoài ý liệu của mọi người. Mọi người tôn vinh ta, quý mến ta và ta có thể thẳng tiến trên đường vinh hoa, mãi tới lúc bạc đầu.

Quẻ thơ tả cảnh người cầu xin rằng: Tôi là tinh tú gì, tôi là sao sáng gì, mà được thành danh bể đông sông bắc, như một đoạn thần xưng, xung thẳng mây trời xanh, những lời thơ toàn là may mắn tốt đẹp cả.

Tất cả việc cầu xin của người, đều được toại nguyện mà chẳng lo gì trở ngại, nếu cầu tài còn có thể trúng số nữa là khác, vì câu thứ nhất nói: Tôi là sao sáng gì, lại được thanh danh vậy. Phải chăng đó là nói người nên sự nghiệp, còn không biết do đâu mà có như tình hình trúng số vậy.

Quẻ dạy: "Thới Lai Phong Tống", tốt đẹp vô cùng. Lợi danh đều đẹp. Tăm tiếng như cồn.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Ngã hà tú, ngã hà tú. Hải đông, hà bắc thành danh lục, nhất đoạn thần quang trực xung thiên độc.

/ Ta sao gì, ta sao gì mà có tên ghi ở bề Đông, sông Bắc? Một đoạn ánh sáng trời đi thẳng lên sông trời./

Quẻ 83, âm dương thuận lý. Ma trận 83 tự thân vận động trục 8-3-4. Số 8, phương Đông Bắc, cửa Cấn Sơn, tên gọi Trí Thức/ Hoàn thành. Số 3, phương chính đông, cửa chấn mộc, tên gọi Gia đình. Số 4, phương Đông Nam, cửa Tốn, tên gọi Phú quý. Trục 8-3-4 ý nghĩa các việc/sự thuộc Gia đình (3) và phú quý (4) đều hoàn thành (thành tựu) sớm. Đời người như vậy hề hả còn chi bằng, ước mong cuộc sống con người ta, thực ra, đều chỉ mong vậy.

Quẻ cát. Cầu gì được nấy. Lợi kiến quý cầu quan. Lợi cầu hôn nhân, tử tức. Lợi khinh doanh, hùn hạp, khuyếch trương. Lợi đi xa cầu tài, lợi động thổ, khai trương.

Đức của quẻ:/ Ta sao gì, sao gì để ta vinh ơn?/ Bể Đông, sông Bắc cánh buồm công danh/ Buồm bay theo ánh sao thần/ Sông đời nhẹ bước tri âm sông trời./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top