Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 081 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 081 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Trạch Phong Đại Quá

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Nhất nguyệt khuyết,

Nhất kính nguyệt.

Bất đoàn viên,

Vô khả thuyết.

DỊCH NGHĨA

Trăng này đã khuyết lu mờ,

Gương kia bể, cũng phải lờ tốt đâu.

Chẳng lành lại khuyết đành sầu,

Còn chi để nói, mưu cầu khó quên.

LỜI BÀN

Trăng khuyết, kiếng vỡ, tất cả đều là những chuyện chẳng lành, chẳng đẹp, chẳng nên. Bởi thế người xin được quẻ này, nếu có đi kiện ai, ngược lại mình đâm thua, nếu có tình duyên cưới hỏi thì rồi ngày tháng cũng đổi thay. Nếu tiền của bị mất thì cũng khó tìm về, nếu có việc làm chưa thành thì thôi đừng nói tới chuyện thành.

Khi chẳng may gặp phải quẻ xấu này, thiết tưởng nên tu tâm sửa tính, dốc lòng làm việc lành, lúc đó mới mong làm ăn khá, mưu sự thành công được.

Người cầu xin được quẻ này, nên tạm đình lại tất cả việc mưu cầu phát triển, hãy giữ cách sống theo cũ là tốt hơn. Vì thời vận của người chưa được hanh thông, mà còn xấu lắm.

Như lời thơ của quẻ đã nói rằng: "Trăng khuyết hương bể, chẳng còn gì để nói nữa" mấy lời đó đã đủ cho người rõ rồi. Vậy, người nên chịu đựng nữa, nếu quá vội vã thì hỏng việc, xưa có câu "Chờ đến mây tan sẽ thấy trời đó".

Quẻ dạy: Bế tắc, đổ vỡ. Chờ đợi và ẩn nhẫn là hay. Trăng lu gương vỡ thì còn gì nữa? Tất cả công lao đi đời. Thua keo này bày keo khác, nhưng phải chờ. Cầu danh cầu lợi đều dở. Đánh số chẳng hay.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nhất nguyệt khuyết, nhật kính khuyết, bất đoàn viên, vô khả thuyết.

/ Trăng khuyết, gương đã vỡ, không đoàn viên, nói gì nữa./

Quẻ 81 âm dương thuận lý, ma trận 81 tự thân kết trục 8-1-6, mũi thuyền khẳm, ma trận không thể vận động. Thời quẻ như trăng khuyết, gương vỡ, cuộc sống gãy đổ, không thề hàn gắn, sum họp. Đang thời bĩ, phải biết cách vượt qua, nếu khôn thể, cũng nên tu luyện chờ thời.

Quẻ hung xấu. Moị việc lớn nhỏ đều phải phòng tránh họa hại. Không phải thời cầu nguyện tam tài. Đừng mơ hồ, hão huyền. Quẻ hung/xấu.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top