Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 080 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 080 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Trạch Phong Đại Quá

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Mộc hưởng đương xuân phát,

Tam âm hựu phục căn.

Tiều phu bất chi đạo,

Dục khứ tác sài tân.

DỊCH NGHĨA

Cây này phát nở hướng đông,

Còn bao gốc rễ ăn thông đất lòng.

Tiều phu nào biết bên trong,

Muốn làm củi chụm chớ hòng chớ mong.

LỜI BÀN

Tay anh hùng hào kiệt thường dễ bị người bỏ qua, coi như đồ vô dụng. Bởi thế quẻ này cho ta thấy hoàn cảnh của con rồng đang gặp lúc thất thế, bị bọn ruồi nhặn khinh khi.

Nhưng rồi một ngày nào đó, mây ùn ùn kéo, mưa rầm rập bay, con rồng nọ bay bỗng tung hoành lúc đó mới rõ được cái chân tướng của con linh vật. Đây chỉ là cái tượng của kẻ bị khúc gấp cầu phải được tung hoành cho thỏa chí bình sinh.

Theo quẻ nói rằng việc cầu xin của người rất thông suốt và không gì trở ngại nếu có gì trắc trở rút cuộc chẳng đáng lo âu.

Vì quẻ thơ cho ta rõ rằng hiện hoàn cảnh của bạn đang như cây mộc theo hướng đông và gốc rễ ăn sâu lòng đất và vững vàng không lo sợ mưa gió làm hại gì cả. Vậy những sự cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện như ý nguyện cầu đấ.

Quẻ dạy: Phát phú, phát quan đến nơi. Sự sự như ý sở cầu, mọi điều thông suốt chớ lo. Cầu quan đắc quan, cầu lợi đắc lợi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Mộc hướng dương xuân phát. tam âm hựu phục căn, tiều phu bất tri đạo, dục tú tác sài tân. / Cây kia đương hướng về dương xuân phát triển, âm khí nấp ở cội gốc, thế mà tiều phu chẳng hiểu biết, lại toan chặt về làm củi./

Theo ma trận, số 8 âm và số 0, âm, quẻ thuần âm, ma trận đứng. Số 8 ý nghĩa Trí thức/ Hoàn thành. Số 0 ý nghĩa Đức tin âm, thời quẻ này, còn có nghĩa là số 10, là một vòng ma trận đã khởi đủ, đã hoàn thành, mở ra một vòng ma trận mới.

Đức tin sẽ mách bảo năng lực tĩnh động, số 0, tĩnh, sẽ động biến ngay thành 5, ma trận 80 = 85, quẻ 85 tự thân vận động trục 8-5-2, cát tường việc sinh tồn tồn/sinh lý trên toàn trục thổ 8-5-2.

Quẻ cát. Đức quẻ: Không biết nguồn gốc, việc làm tốt cũng thành phá hoại, thành oán hận. Không biết cội nguồn khiến phúc suy mệnh kiệt. Bất lợi việc phúc thiện, bất lợi việc mồ mả, cúng lễ. Bất lợi việc tranh cãi kiện tụng. Cầu quan, cầu tài tuy chậm nhưng đều thành tựu.

/ Cây đông đang dưỡng dương xuân/ Khí tụ vào gốc thai dần chồi non/ Chú tiều chẳng thấu càn khôn/ Toan chặt làm củi bán phiên chợ chiều../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top