Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 079 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 079 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG HẠ

Trạch Phong Đại Quá

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Sự liễu vật vị liễu,

Nhân viên vật vị viên.

Yếu tri đoạn đích tín,

Nhật ảnh thượng lang hiên.

DỊCH NGHĨA

Việc xong xuôi chuyện chưa rồi,

Người tròn vật khuyết, lôi thôi việc làm.

Muốn hay tin tức rõ ràng,

Mặt trời bóng chiếu hành lang trưa ngày.

LỜI BÀN

Đường xá đã gian nan nguy hiểm, tiền lương lại hết sạch. Sự nghiệp quả khó mà thành tựu. Tuy nhiên, cái nhân đẹp đã phát sinh phân nửa. Ít ra là vào khoảng tháng tám. Nếu ta biết sửa sang đường lối biết cố gắng tiến mạnh, thì một sớm một chiều tin mừng cũng sẽ đến với ta.

Những việc cầu xin của bạn vẫn còn lận đận khó khăn, chưa thể thành đạt tức khắc, và còn phải chờ đợi một thời gian nữa.

Bởi theo quẻ cho hay: Việc xong mà chuyện chưa xong, người yên mà chuyện chưa yên. Muốn biết nguyên do hay tin tức của nó phải chờ mặt trời lên cao chiếu tới lang cang.

Nghĩa là nói công việc cầu xin chưa được trọn vẹn tốt đẹp, cần nên chờ đợi một thời gian nữa mới được như câu thứ tư đã ẩn tường vậy.

Quẻ dạy: Chờ lúc nửa năm hay nửa tháng mới có kết quả. Ẫn nhẫn chờ đợi mới hay. Muốn xong gấp cũng chẳng được nào. Cầu tài cầu mưu chưa tiện.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Sự liễu vật vị liễu. nhân viên vật vị viên, yếu tri đoan đích tín, nhật ảnh thượng lan can.

/ Việc đã rõ nhưng vật chưa rõ. Người đã định nhưng vật chưa định. Quan trọng là việc định rõ manh mối, đừng như ánh nắng chiều chiếu lan can./

Quẻ 79 thuần dương. Ma trận 79, hai trục đơn độc, không tự thân vận động. Số 7, phương chính Tây, cửa Đoài, tên gọi Tử tức, là phương có thể định được người, được không gian, thời gian, được tính vật, hoàn cảnh. Số 9, phương Nam, cửa Ly, tên Danh vọng: là phương trừu tượng, mơ hồ, khó tư (tư duy), khó lường (đo lường, suy xét). Nên quẻ 79 mới hàm nghĩa cái biết, cái tìm, mà manh mối của tìm biết là đức tin, số 5, nếu đức tin chỉ là ánh nắng chiếu lan can, thì e đức tin quá mơ hồ, tìm biết còn ý nghĩa gì nữa.

Quẻ 79, hung xấu. Bất lợi việc tìm người tầm vật, hao tài, thị phi quan lộc, bệnh chưa gặp thầy, hôn nhân chưa gặp bến, người đi xa không về.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top