Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 078 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 078 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Trạch Thiên Quải

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Kiền

NGUYÊN VĂN

Thân bất an,

Tâm bất an.

Động tỉnh lưỡng tam nhiên,

Chung triên sự bất than.

DỊCH NGHĨA

Giờ này tâm trí vẫn chưa yên,

Biết tính gì đây để khỏi phiền.

Ráng vượt hai ba luồng sóng gió,

Ngày vui vẻ đến được an nhiên.

LỜI BÀN

Cần tiến mà lại thoái, vất vả mà chẳng nên công cán gì. Gian nan hoàn gian nan, tay không vẫn tay không. Đành than thân tủi phận, chứ còn biết làm sao hơn. Xin được quẻ này thì phải nên ngó trước, nhìn sau chớ nên liều lĩnh làm bừa, e chịu nhiều điều đáng tiếc.

Những việc cầu xin của bạn theo ý quẻ cho hay, bạn còn phải gặp nhiều gian nan lận đận chưa được toại nguyện tức khắc mà cần phải ráng sức tìm cách vượt qua những chướng ngại trong bước tiến thì mới thành đạt theo ý muốn.

Vì quẻ thơ nói rằng tâm trí của bạn chưa được yên, và còn vấp nhiều trở ngại, nhưng rốt cuộc ngày vui sẽ đến nay mai cho bạn.

Quẻ dạy: Sau cơn mưa trời lại sáng. Thời vận hanh thông đến rồi. Chỉ cần phấn đấu thêm là thành tựu. Cầu tài, cầu danh đều tốt, sau khi vượt qua cái khó khăn.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thân bất an, tâm bất an, động tĩnh lưỡng tam phiên, cuối cùng công việc được hân hoan.

/ Thân chẳng yên, tâm cũng chẳng yên, động tĩnh đôi ba phen, cuối cùng công việc được hân hoan./

Quẻ 78, âm dương thuận lý. Ma trận 78 không tự thân vận động (tĩnh động đôi ba phen), tuy nhiên, theo bước ma trận số 7 lên 8, sau 8 là 9, là bước tiến thuận, số 9 tên Danh vọng, nên nói là rút cuộc mọi việc đều hanh thông, thành tựu. Quẻ 78, tiểu cát. Lợi việc quý nhân trợ giúp. Lợi việc cầu tài, vay mượn, thế chấp, lợi việc hôn nhân, chiêu tế, tử tức. Quẻ vận động chậm, cần kiên nhẫn. Kết quẻ cát tường.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top