Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 077 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 077 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Trạch Thiên Quải

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Kiền

NGUYÊN VĂN

Tâm hữu dư,

Lực bất túc.

Ý trượng xuân phong,

Nhất ca nhất khúc.

DỊCH NGHĨA

Lòng thừa sức kém chẳng nên công,

May mắn nào đâu dễ ngộ phùng.

Hãy cậy gió xuân vừa giúp hộ,

Ca vui một khúc khỏi buồn lòng.

LỜI BÀN

Lòng mong muốn tuy cao xa, nhưng chưa thể mãn nguyện được. Tuy nhiên, cái thế của ta là cái thế của kẻ lên trời có thang, đâu có ngại gì trời cao, là cái thế của người đi vào nước có linh tê, thử hỏi sợ gì nước sâu.

Người được quẻ này, sẽ có người phò trợ, khiến có thể thành công mỹ mãn. Đã thế họ còn khá khéo ở chổ giao dịch với đời, rồi cũng nhờ đó mà mọi việc của mình thành tựu.

Theo ý quẻ cho biết: Phàm muốn làm nên công việc gì, ngoài có chí mà còn phải có tài sức mới được, bởi cái may mắn không phải dễ dàng mà gặp, nên nhờ cậy đến sức gió đông giúp hộ thì mới thành đạt ý cầu (gió đông ý chỉ quý nhân).

Như vậy, việc cầu xin của bạn ngoài việc nuôi chí mà còn phải cố gắng không ngừng, vượt qua mọi khó khăn thì sẽ nên công.

Quẻ dạy: Cố gắng. Nhờ quý nhân hỗ trợ mới nên công. Lòng thành có thừa nhưng tài kém, thì làm sao thành đạt. Phải có nhiều tay và quý nhân giúp cho mới thành. Cầu tài cầu mưu hơi chậm.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tâm hữu dư, lực bất túc, ý chược xuân phong, nhất ca nhất khúc.

/ Giầu lòng nhưng chẳng đủ sức, nhờ cậy gió xuân để ca một khúc./

Quẻ 77 thuần dương. Số 7 phương vị Đoài, chính Tây, dù hai số 7, ma trận vẫn đứng. Tuy nhiên chỉ cần chút gió xuân (số 3, chính đông) cũng đủ để ma trận vận động trục 7-5-3, nụ cười Đoài vang lên một khúc. Nói vang lên một khúc, vì sau khi vận động trục 7-5-3 ma trận lại đứng. Quẻ thời Khổn, bất lợi cho người cầu. Tuy nhiên, với người Giáp/Mão/Ất và thời cầu quẻ là thời Đông hoặc Xuân, ắt cát lợi. Tóm lại, quẻ 77, lợi ngoại lực, bất lợi nội lực, tâm thành, sức nhược. Lợi quý nhân trợ giúp, đột biến hanh thông. Quẻ vận động chậm, phải bền bỉ, kiên nhẫn, bởi chung cuộc mọi việc đều cát tường. Suy ngẫm:/ Chí thừa, lực bất tòng tâm/ Cố rồi lại cố, cố gần như không/ Trời thương cho trận gió đông/ Hát ca một khúc cố công mát cười../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top