Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 076 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 076 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Trạch Thiên Quải

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Kiền

NGUYÊN VĂN

Nan, nan, nan,

Hốt nhiên bình địa khởi ba lan.

Dị dị dị,

Đàm tiếu tầm thường chung hữu vọng.

Nan nan, quả thực là nan,

DỊCH NGHĨA

Bỗng nhiên bình địa ba lan nổi bùng.

Đến khi dễ, dễ vô cùng,

Dù đùa nói giỡn, vẫn thông việc mình

LỜI BÀN

Quẻ này cho biết hoàn cảnh hiện tại họa hoạn liên miên, khiến người ta buồn nản, chán ngán đến chết được. Nhưng ai có ngờ được chuyện cũng thông nay tốt may xấu, hoặc nay xui may hên. Thực tế, tối quá thì sẽ sáng, chuyện Tái ông mất ngựa, càng giúp ta hôm nay tai họa đấy nhưng chính lại từ cái họa ấy mà được phúc. Ví khi thời vận đã tới thì thế nào cũng thành mà lợi cũng tới.

Đấy thật là quẻ đại cát đại lợi, là tượng trước khó sau dễ, trước khổ cực sau hạnh thông, đáng mừng chứ không phải đáng lo.

Ý quẻ nói rằng: Tất cả việc cầu xin của người khi vận thời chưa đến dù cố gắng và tìm đủ mọi cách vẫn không đáp ứng được ý nguyện. Ngược lại khi thời đến vận thông, dù nói chơi cũng xong công việc.

Vậy, những việc cầu xin của người nên để tự nhiên mà đừng quá cưỡng cầu, tất cả thời vận của người đời là Trời đã định sẵn, chớ không phải sức người cô đơn mà có thể cưỡng cầu được. Và người chỉ có cách là "tận nhân lực mà tùy thiên định"

Quẻ dạy: Chờ thời là hay. Cưỡng cầu chẳng ích gì. Sắp đến cái may rồi. Chờ, cầu tài, cầu danh tuy còn lâu, nhưng vẫn có đường.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nan nan nan, hốt nhiên bình địa khởi phong ba, Dị dị dị, đàm tiếu tầm thường chung hữu vọng. / Thật là khó, bỗng nhiên đất bằng nổi sóng gió. Thật là dễ, nói cười tự nhiên, cuối cùng được nể trong./

Quẻ 76 âm dương thuận lý. Ma trận 76 tự thân vận động trục 7-6-2. Số 7 là Tử tức, số 6 là Quý nhân. Phụ mẫu không tự tin nuôi dậy con cháu, mà trông vào may rủi của Càn/khôn, của may mắn, phúc đức. Theo bước ma trận, số 6 lên 7 được nhưng số 7 không thể về lại 6, nên quẻ 76 mới bảo là Nan/Dị (khó/dễ).

Quẻ 76. Hung cát tùy người.

Suy ngẫm đức của quẻ: / Việc vốn khó bởi người toan tính/ Đang yên bình bỗng nổi phong ba/ Việc vốn dễ bởi trong định liệu/ Trôi nhẹ nhàng một phiến thuyền hoa./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top