Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 075 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 075 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Trạch Thiên Quải

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Kiền

NGUYÊN VĂN

Nhất đắc nhất lư,

Thoái hậu dục tiến.

Lộ thông đại đạo,

Tâm tư an nhiên.

Khi nên vẫn có khi lo,

DỊCH NGHĨA

Này lui để tiến, để cho hơn người.

Ngõ đường thông suốt thảnh thơi,

Yên lòng yên dạ, vận thời hanh thông.

LỜI BÀN

Quẻ này tốt, phàm việc chớ có thoái chí nản lòng. Mình cứ nhất tâm hướng về điều lành, điều phải thì thế nào rồi cũng có chổ hay chổ đẹp. Tóm lại, ta cứ nên đường thẳng mà đi, không xấu hổ không lo ngại, ngay giữa lúc ta bất đắc chí.

Tuy vậy, song ta cứ nhất tâm tiến thủ thì rồi ông trời cũng dành cho ta lúc hạnh thông, lúc hạnh phúc, thắng hơn kẻ chỉ muốn đi quanh khiến đường thêm dài hơn, mệt mỏi hơn.

Theo quẻ thơ cho biết: Bước tiến trong đường đời, đâu phải bằng phẳng thông suốt đến cùng, cũng phải có hạnh có suy, có Đắc có Thất, có lên có xuống vậy. Nay cảnh tình của người tuy xuống nước nhưng cái xuống nước đó là bước để tiến, vận thời sắp hanh thông lên hương.

Vậy công việc cầu xin của người ắt thành đạt toại nguyện trong nay mai. Hãy yên chí tiến tới để thụ hưởng những may mắn sẵn sắp đến.

Quẻ dạy: Tiến thoái tùy ư sự là hay. Thời vận sắp đến rồi. Cầu tài, cầu danh thông suốt, nhưng đừng nóng, đến lúc may nó đến là nó đến.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nhất đắc nhất lự, thoái hậu dục tiên, lộ thông đại đạo, tâm tư an nhiên.

/ Một được một lo, lui rồi muốn tiến, đường rộng thênh thang, trong lòng thư thái./

Quẻ 75, thuần dương. Ma trận tự thân vận động trục 7-5-3, rồi đứng. Ma trận đứng với trục ngang 7-5-3, bảo rằng; Vững nhưng là bền vững trong bối cảnh thuyền đời đứng. Cái sự đứng đó thật xấu. Một bên số 7, dương, phương Tây, như núi. Một bên số 3, phương đông, ví như cây gai. Không có số 2, hôn nhân, vào nhà không thấy vợ.

Quẻ 75, bình hòa. Lợi việc gia trạch an khang, con cháu hiếu thảo. Lợi nghiệp học, lợi cần cù bươn chải, lợi buôn bán đường xa, kết bạn, hùn hạp cùng chí hướng.

Đức của quẻ:/ Cái gì được phải lo gìn giữ/ Nhìn dòng trôi mà biết ngược xuôi/ Mênh mông mới chính là đời/ Mở lòng mà hát, mà cười, mà đi../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top