Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 073 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 073 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Trạch Thiên Quải

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Kiền

NGUYÊN VĂN

Giang hải du du,

Yên ba hạ câu.

Lục ngao liên hoạch,

Ca tiếu trung lưu.

DỊCH NGHĨA

Biển sông bình lặng êm mơ,

Thả câu nơi sóng sững sờ lạ thay.

Vậy mà bắt cả sáu bầy,

Hả cười ca hát vui vầy giữa sông.

LỜI BÀN

Đây là quẻ chủ công danh phú quý. Giàu sang vinh dự hình như đã có phận. Có kẻ phải kẻ đạp trên sắt thép nhảy qua lửa đỏ, thế mà không tìm thấy, trái lại, ta chẳng nhọc sức mà vẫn thu hoạch tìm thấy được hoàn toàn.

Người xin được quẻ này đáng mừng hết chổ nói, vì đây là quẻ đem niềm vui tới không biết đâu mà chừng.

Theo ý quẻ: những việc cầu xin của người ban đầu thấy rất khó khăn như thả câu ở trong sông biển gian nan, nhưng rút cuộc công việc đều được toại nguyện, chẳng có gì đáng ngại.

Bởi hai câu thơ sau nói rằng bắt được cá sáu bầy to, cả vui giữa giang hà, đó là ý chí công việc thành tựu đấy. Như vậy, người xin được quẻ này, cứ buông tay tiến tới, đừng ngại gian nan thì sự cầu mưu ắt được vừa ý.

Quẻ dạy: Thời sắp đến rồi, đừng lo, mua số ắt trúng. Đánh số thuận lợi. Biểu tượng là cá. Cầu tài, cầu mưu đắc nguyện.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Giang hải du du, yên ba hạ câu, lục ngao liên hoạch, ca tiếu trung lưu.

/ Sông bể mênh mông, trên sông thả câu, câu luôn được sáu con cá ngao, hát cười giữa dòng sông./

Quẻ 73, thuần dương. Ma trận 73 tự thân vận động trục 7-3-5, trục ngang tên gọi: Tử tức - Gia đình- Đức tin. Hạnh phúc đời thường bao hàm các ý nghĩa này.

Quẻ 73, Gia đình/ Tử tức, dù gieo được quẻ này thời Khổn cũng vững lòng yên dạ, bởi bản chất của đời sống là sinh tồn, sinh lý. Gia đình và con cháu là ước cầu được sinh tồn/ sinh lý.

Quẻ 73, tiểu cát. Lợi việc gia trạch an khang, lợi sức khỏe người bệnh, lợi tuổi trời người già, Lợi tử tức hiếu nghĩa, lợi việc học, tấn học, thi cử. Lợi cầu quan, cầu tài (lục ngao).

Đức của quẻ:/ Chép vàng câu được ba đôi/ Giữa sông vang tiếng hát cười hả hê../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top