Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 071 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 071 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Trạch Địa Tụy

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Hồ hải du du,

Côchu lãng đầu.

Lai nhân vị độ,

Tàn chiều sơn lâu.

DỊCH NGHĨA

Ý tình sông biển buồn bao,

Thuyền nan một mảnh, ba đào nhấp nhô.

Người sang sông chẳng gì đưa,

Trời tàn phản chiếu, cảnh mờ núi non.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ sự trôi nổi vô định, chẳng khác chi là sóng dập bèo trôi, gió lùa tơ mảnh. Hiện tại ta còn chưa có ai viện trợ giúp đỡ, chỉ nên ôm cột đợi thỏ, chớ có liều lĩnh nhảy đại xuống vực sâu để bắt cá. Người xin được quẻ này rất nên an phận dè dặt là hơn.

Ý quẻ nói: Thuyền đang ngụp lặn trong ba đào, người muốn sang sông mà không đò đưa. Còn mặt trời lặn núi tây, tuy cảnh đẹp đẽ, nhưng đã tới chiều tối rồi. Nghĩa là vận thời của người, lần lần bị mất những may mắn, dù còn tốt nhưng như cảnh chiều phản chiếu của mặt trời.

Vậy những cầu xin của người, hãy nên xét lại, thận trọng tất cả việc đang làm và tính làm, để tránh điều không may xảy cho bạn, vì vận trình không được may mắn lắm.

Quẻ dạy: Nếu đang gặp nhiều ngăn trở, thuyền nan đang giữa dòng mà còn gặp cảnh ba đào nữa, thì nguy hiểm nào bằng. Thủ phận, chờ thời là hay. Cầu tài, cầu mưu bất lợi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hồ hải du du, cô chu lãng đầu, lại nhân vị độ, tàn chiếu sơn lâu.

/ Hồ hải xa xôi, con thuyền đầu sóng, người chưa qua bến, ánh tà dương chiếu xuống đầu non./

Theo bước ma trận, quẻ 71 là quẻ thuần dương. ma trận cô độc, trục tây, số 7 trục giữa ,số 1, trục đông không gian mênh mông không bờ bến. Quẻ không khen không chê là vậy. Gieo được quẻ là một lẽ, thấu hiểu được quẻ là lẽ khác. Nghĩa quẻ mang mang: / Mang mang sông biển hành trình/ Phiến thuyền một chiếc chở mình lênh đênh/ Bờ xa bến cả vắng tênh/ Núi ôm bóng nắng đổ kềnh lầu son../

Quẻ 71. Hung cát song hành. Bất lợi cầu quan, cầu tài. Bất lợi khởi nghiệp, khai trương, khuyếch trương. Bất lợi khởi hành, hôn nhân, giao tiếp. Lợi cầu an. Mọi việc nhỏ đều cầu được. Không có gì đáng kể phải kiêng tránh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top