Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 069 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 069 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Trạch Địa Tụy

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Bất túc bất túc,

Nan thân tâm khúc.

Dã đường vũ quá nguyệt như cau,

Mộng đoạn cam đan my đại sầu.

DỊCH NGHĨA

Chẳng no, chẳng đủ, chẳng đầy,

Khómà thỏa mãn lòng này được đâu.

Nữa chừng dứt mộng sanh sầu,

Mưa qua trăng bóng sừng trâu mơ màng.

LỜI BÀN

Quẻ này báo cho ta biết có chuyện trộm cướp cần phải đề phòng, có cái lo chết chóc tang thương, có cái buồn vợ chồng chia ly, có cáo uất thân thích hiềm khích phản bội, có cái nguy gia cơ suy bại, có cái họa gia đình hiu quạnh.Hãy mau mau tu đức để bổ khuyết lỗi lầm và mong được thần linh ủng hộ.

Quẻ thơ tả cảnh của người cầu xin rằng: Tất cả thiếu thốn mà không đầy đủ, nên cái chí nguyện của người khó mà toại lòng, và như cảnh người nằm mộng nữa chừng tỉnh dậy, và sau trận mưa trăng bị mờ.

Vậy, ý quẻ cho rằng: Sự cầu xin của người rất gian nan. Muốn thành đạt theo ý muốn, phải cố công siêu quần xuất chúng thì mới được.

Quẻ dạy: Thủ phận, đặt cao vọng, tính toán chỉ toàn gặp cảnh gian nan "Tri túc thường túc, chung thân bất nhục" cứ an phận, tự cho là đủ, thì ắt đủ, thì cuộc đời khỏi cảnh long đong, khổ nhục. Cầu tài cầu mưu còn lâu.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Bất túc bất túc nam thân tâm khúc, dã đường vũ quá, nguyệt như câu, mộng đoạn hàm đan mi đại sầu. /

Chẳng đủ, chẳng đủ mở lòng uẩn khúc, ven đường nội cỏ trận mưa qua, mặt trăng như lưỡi liềm, tỉnh mộng Hàm Đan chau đôi mi buồn khổ./

Số 6, âm, số 9, dương, quẻ 69 âm dương thuận lý. Ma trận không tự thân vận động, hai trục đơn độc, trục đông thuộc sinh/dưỡng,tự trọng, người, cảnh đơn côi (ven đường nội cỏ trận mưa qua). Trục giữa, thuộc thủy/hỏa, giao tiếp và thành tích giao tranh (mộng Hàm Đan).

Suy ngẫm: / Khôn khuây uẩn ức khúc lòng/ Cỏ mềm mưa tạnh trăng cong lưỡi liềm/ Hàm Đan tỉnh giấc mộng tiên/ Buồn như mực đổ nhuộm đen mi sầu../

Quẻ 69, hung cát song hành. Việc buồn lo gì đó sắp tới, tuy nhiên chỉ là chuyện buồn lo, không là chuyện họa ách. Bất lợi cầu danh (số 9) bất lợi cầu quý nhân (số 6). Bất lợi xuất hành, khai trương, động thổ. Đặc biệt lợi lạc cầu an, cầu gia trạch an khang, thịnh vượng.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top