Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 068 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 068 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Trạch Địa Tụy

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Chu ly cổ độ, nguyệt ly vân,

Xuất nhập đông quan hiếu vân tân.

Thả hướng tiền hành khứ cần trú,

Hà tu nghi lự lưỡng tân tâm.

DỊCH NGHĨA

Thuyền rời khỏi bến, trăng xa mây,

Người khỏi động quan dễ hỏi thay.

Cứ tiến mà đi cầu chỗ ở,

Lo nghi mãi mãi chẳng nào hay.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ ra khỏi cửa là có công, Người xin được quẻ này rất nên đập bàn dứt áo đứng lên. Tiến lên thì mới có cơ duyên gặp gỡ, chớ nên băn khoăn đầu cuối hai bên, do dự trong quyết định tiến thoái, khiến lầm lỡ tiến trình. Ý nói hiện nay thuyền xa bến, trăng xa mây rồi trời quang đãng đó, người ra khỏi đông quan rất dễ tìm một tương lai tốt đẹp và cứ đi tới đừng nghi ngờ lo âu và nản lòng.

Nghĩa là thời vận của người hiện nay tiền đồ sáng lạng như trăng, như thuyền rời bến vận tình ngàn dặm, vậy người hãy tiến tới đi thời vận đã hanh thông rồi.

Vậy những sự cầu xin của bạn sẽ được toại trong mai sau, nhưng phải kiên trì mà đừng nghi hoặc gian nan thì ắt đạt sở cầu.

Quẻ dạy: Cứ tiến tới, sự ắt thành. Thời đến rồi, chớ lo, sự sự sẽ hanh thông, lo gì. Cầu tài, cầu mưu sắt đạt.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Chu ly tại độ nguyệt ly vân. Nhân xuất đông quan hiếu vấn tân, Thả hướng tiến hành khứ cầu trú, Hà tu nghi lự lưỡng tam tâm.

/ Thuyền tới bến trăng rời mây, Người vừa ra khỏi ải Đông Quan đã hỏi bến, Hãy cứ hướng phía trước mà đi tìm chỗ nghỉ, Việc gì mà tâm phải chuốc nghi lo./

Quẻ 68, thuần âm. Ma trận 68 tự thân vận động trục 6-8-1, thuyền nặng mũi, đứng. Tượng này liên hệ với quẻ Trạch/ Phong Đại Quá, động hào cửu nhị. Khô dương sinh đề/ lão phu đắc kỳ nữ thê, vố bất lợi (Cây dương khô đâm rễ mới, đàn ông già cưới được vợ trẻ, không gì là không lợi). Lời hào đó có làm yên lòng câu phú này chăng: Hà tu nghi lự lưỡng tam tâm (Việc gì mà tâm phải cuốc nghĩ lo).

Quẻ 68, cát lợi. Cầu gì được nấy. Lợi cầu quan, cầu tài, di cư, tầm người, tầm vật. Lợi việc hướng nghiệp, hôn nhân. Không có gí đáng kề phải kiêng tránh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top