Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 066 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 066 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Trạch Lôi Tùy

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Sự trì chí tốc,

Nhi thả phản phúc.

Nghi đãi tuế hàn,

Hoa tàn quả thục.

DỊCH NGHĨA

Việc chậm muốn mau nào dễ thành,

Còn nhiều phản phúc và quanh co.

Nên chờ mùa lạnh đến xem đã,

Quả chín hoa tàn mới tốt lành.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ mưu sự nên hoãn không nên gấp, gấp thì chẳng những đã vô ích mà lại còn phản phúc bất thành. Qua tới mùa đông, ta sẽ thu hoạch được mỹ mãn, điều đặc biệt nhất là không phải mệt sức mà vẫn được. Người xin được quẻ này nên nhẫn nại chờ đợi, không nên than thở là bất như ý.

Quẻ thơ cho hay rằng: Công việc cầu mưu của bạn cần phải chờ đợi một thời gian nữa mới hanh thông được. Bởi hiện nay sự việc chưa thong dong còn nhiều quanh co lắm, thì muốn mưu thành đạt khó vậy.

Như trong quẻ nói rất rõ ràng, hãy chờ đợi đến lúc hoa rụng quả chín mới là tốt lành. Đó có phải chẳng có ý chỉ đến xuân tới, thời vận con người mới được hanh thông.

Quẻ dạy: Chờ đợi mùa xuân sang, ắt việc mới có kết quả. Bây giờ thì chưa. Ẫn nhẫn chờ đợi thì hay. Muốn gấp cũng chẳng được vào. Cầu tài, cầu mưu còn chờ đợi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Sự trì chí tốc, trực đãi tuế hàn, hoa tàn quả thục.

/ Sự việc trì trệ, ý chí mau lẹ, hãy đợi đến mùa rét, hoa rụng rồi quả chín./

Quẻ 66 thuần âm. Hai âm đẩy nhau, một số 6 lên 7 theo bước ma trận, tự kết trục 6-7-2. Hai số 6 ở thời khắc Hợi, tức là 21-23 giờ khuya, là lúc Thái Dương xuống đến tận cùng âm, để bắt đầu lại từ Thiếu Dương, đây là hành chuyển hợp lý của vũ trụ, nhưng với đời sống thì đây là thời kỳ trì trệ nhất với người mong đợi trời sáng. Nhưng tốc (hối, nhanh) là không thể. Vì vậy, việc cầu vào mùa xuân, Hạ, khó thành, phải đợi đến cuối thu đầu đông, hoa tàn, qua chín, việc /sự mới được thành tựu.

Quẻ bình, tùy đức tu thân. Bất lợi việc cầu quan, cầu tài. Bất lợi giao dịch kiến quý. Tuy nhiên, lợi cầu hôn nhân, nghiệp học, tấn học, tử tức. Lợi việc tiền hung hậu cát. Trong năm, việc tốt bắt đầu từ sau Rằm Tháng tám.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top