Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 065 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 065 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Trạch Lôi Tùy

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Nhạn nhi dị,

Xuất nhi nan.

Yêm yêm đáo tái tán,

Giao gia ý bất kham.

DỊCH NGHĨA

Muốn vào chả có khó gì,

Muốn ra mới khó, cực kỳ tốn công.

Tình lơ lửng ý đến cùng,

Càng thêm lộn xộn, càng bung ý tình.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ dễ tiến mà khó lùi. Đấy là cái cảnh của con chim muốn sổ lồng mà không đặng, con cá muốn thoát lưới mà không được, con người bị khốn quẩn trì trệ đã quá lâu chỉ mong sao nhảy thoát được hố lửa. Người xin phải quẻ này thường bối rối chẳng yên, ý nghĩ như mối tơ vò vậy.

Thơ quẻ nói: Vào dễ ra khó và đến lúc băn khoăn thì càng lại lôi thôi. Nghĩa là phàm việc bạn tính thì rất dễ, nhưng khi làm thì khó vô cùng. Nếu trước sự việc mình không tính kỹ, đến lúc xảy ra những điều không hay rồi thì khó cứu chữa đấy.

Vậy, những việc cầu xin của bạn trước khi tính làm phải đắn đo suy nghĩ cho kỹ lưỡng, phàm việc phải nắm chắc trong tay rồi mới làm. Mới tránh được những buồn sầu về sau.

Quẻ khuyên: Nên tính toán nghiên cứu kỹ càng trước khi tính việc gì. Chờ thời là hơn. Cầu mưu cầu lợi còn lâu.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nhập nhi dị, xuất nhi nan, yên yên đáo tái tam, Giao gia ý bất kham.

/ Vào thì dễ, ra thì khó, cứ lìm lịm đôi ba lần chẳng nói, giao dịch chẳng chịu./

Quẻ 65, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận tự thân vận động trục 6-5-4. Trục 6-5-4 là trục tài lộc quan trọng bậc nhất của ma trận 384, vậy mà, trục 6-5-4 xuất hiện, cả hào dịch lẩn lời quẻ đều không nói một tiếng đến phú quý, danh vọng, mà đều nói tới cái đức chí thành của tam tài phước lộc thọ. Đức chi thành là nên bằng lòng và giữ gìn cái đang có và chỉ nên cầu cái mong tới và cái mong có mà thôi.

Quẻ cát biến vi hung. Bất lợi việc kiến quan, giao tiếp, kết nối. Bất lợi việc cầu tài, cầu hỉ. Bất lợi việc tầm vật, tầm người. Tuy nhiên, lợi ích việc gia đạo, việc tấn học, nghiệp học, việc tử tôn. Ngẫm thêm:/ Việc đời giao tiếp càng thêm rối/ Hy vọng thành công ắt phải xa../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top