Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 064 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 064 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Trạch Lôi Tùy

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Vật bất lao,

Nhân đoạn kiều.

Trùng chỉnh lý,

Mạn tâm cao.

DỊCH NGHĨA

Vật không vững chắc gì đâu,

Bây giờ đã gãy cây cầu người đi.

Hãy mau sửa lại chờ gì,

Đừng nuôi hy vọng, tâm thì mới yên.

LỜI BÀN

Quẻ này có cái tượng tạo lập bên lò mới, trùng chỉnh lại kiền khôn, nghĩa là xây dựng lại cơ đồ một phen nữa. Người xin được quẻ này nên vững tâm tiến bước, tìm cách tự lo nhưng không nên xem thường mọi việc, có thế mới có thể khôi phục lại cơ nghiệp xưa kia.

Theo ý quẻ cho biết rằng: Thời vận của người hiện nay chưa được hanh thông, không vững chắc như cầu đã gãy. Chớ nên nuôi dưỡng mộng cao, để tránh phiền chí, hao công vô ích.

Xưa có câu (thời đến sắc thành vàng, không thời vàng như sắc) vậy trong thời gian này tạm ngừng lại những mưu cầu phát triển mà chỉ nên an phận để qua hạn vận không may này, rồi mới tính lại thì tốt hơn.

Quẻ dạy: Dở, an phận thì tốt. Cầu gãy, cần sữa sang lại mới đi được. Nghĩa là nên rèn chí luyện tài đã rồi ắt hay. Cầu mưu cầu tài đều dở..

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Vật bất lao, nhân đoạn kiều, trùng chỉnh lý, mạn tâm cao.

/ Vật đã không bền bỉ, người lại hay phá hủy, làm cho cầu bị gãy, đã sửa chữa lại, tâm đừng kiêu mạn./

Số 6, quý nhân, số 4, phú quý. Quẻ thuần âm. Ma trận 64 tự thân vận động trục 6-4-5. Người được may mắn, được phú quý, không do sức lực, trí tuệ mình làm ra, mà cứ như từ trời rơi xuống cho mình hưởng thụ, do vậy, đồ dùng không biết giữ gìn, ưa phá hỏng, làm hư, rồi lại dùng may mắn, phú quý sửa chữa tu chỉnh, chẳng lấy điều xấu đó tu thân sửa mình, mà lòng còn tràn đầy tự mãn, kiêu ngạo. Họa ách do mình gây ra, mình tự chuốc lấy.

Quẻ Hung cát song hành. Hung cát tự mình sinh diệt.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top