Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 063 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 063 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Trạch Lôi Tùy

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Hồ hải ý du du,

Yên ba hạ diếu câu.

Nhược phùng long dữ thỏ,

Danh lợi nhất tề chu.

DỊCH NGHĨA

Ý tình sông biển nhởn nhơ,

Thả câu nơi sống, sững sờ lạ thay.

Nếu phùng long thỏ quả may,

Cuộc đời danh lợi chứa đầy hân hoan.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ vào lúc Tỵ Thìn niên giao thì danh lợi sẽ được song thu, ngoài ra ta cũng gặp được những người sinh năm Tỵ, Thìn giúp đỡ đề huề. Người xin được quẻ này hãy nên suy nghĩ cẩn thận, và cố gắng tuân theo.

Theo quẻ nói: Ý tình sông biển đang sóng gió nhưng lại nhỡn nhơ, mà thả câu nói đó, thực là một việc kỳ lạ, nếu bắt gặp con rồng con thỏ thì tiếng vang lừng trời và tiền của đầy nhà.

Nghĩa là ý muốn dạy rằng: Những việc cầu xin của người thiệt là gian nan vô cùng, nếu vượt được cũng như chịu đựng được những gian nan đó, ắt thành đạt ý nguyện lâu nay, cuộc đời sẽ nhanh lên hương.

Quẻ dạy: Sự khó mà nên một cách bất ngờ, kỳ dị khó mà tưởng nổi. Cần rèn tài, luyện đức, thì việc càng có kết quả tốt nữa. Biểu tượng: rồng và thỏ. Cầu mưu cầu tài đắc lợi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hồ hải ý du du, yên ba hạ điếu câu, ngược phùng long dữ thố, danh lợi nhất tề chu.

/ Lòng hồ hởi, ý chơi vơi, sóng nước bốc hơi khói, thả giây câu, nếu gặp rồng và thỏ thời danh lợi đều chu toàn./

Quẻ 63, âm dương thuận lý hoàn hảo. Nói thuận lý hoàn hảo là bởi, số 6 thuộc âm thủy, số 3 thuộc dương mộc, thế sinh nhập, cát tường thượng cách. Quẻ 63 là quẻ chờ, sau số 6 là số 5, sau số 3 là số 4, cả hai số chờ này đều liên quan đến số 4, phú quý, số 4 xuất hiện, ma trận 63 cùng lúc kết hai trục: 6-5-4 và 3-4-8, bảo gặp rồng (số 5) và thỏ (số 3) danh lợi đều chu toàn là vậy.

Quẻ tiểu cát. Các việc/sự nhỏ cầu đều cát. Không có việc/sự đáng kể phải kiêng tránh. Ngẫm: / Phùng long, dứ thố/ danh lợi nhất tể chu/ / Được ngày rồng thỏ qua chơi/ Lợi danh đôi mặt thảnh thơi mà thành/. Trên thiên bàn bát quái, số 6 là Hợi cửa Càn, rồng dưới vực, số 3 là Mão, cửa Chấn, thỏ (mèo) tung tăng ban mai. Mão và Hợi trong tam hợp Hợi/ Mão/Mùi thuộc mộc, hội thủy rực rỡ tương sinh.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top