Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 060 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 060 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Trạch Hỏa Cách

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Nhan sắc mỹ,

Hưu quải hoài.

Nhân tại xạ trung,

Chu hành thủy lý.

DỊCH NGHĨA

Hồng nhan mỹ, quả như tiên,

Ấu lo chi nữa, điểm ra phước lành.

Người trong xe, sắp khởi hành,

Thuyền nan một mảnh, thăng bay chạy nhanh.

LỜI BÀN

Quẻ này khuyên ta chớ nên vọng tưởng xa xôi mà chỉ nên thủ thân an mệnh, ví thử có chạy vạy, mưu tính cao xa thì bất quá chỉ làm rối loạn tâm ý đó thôi, rốt cuộc cũng chẳng thành tựu điều gì.

Người được quẻ này chớ nên khinh cử vọng động, ta có thể lấy tỷ dụ như : kẻ kia là một thiếu nữ tuyệt đẹp đi trong xe, còn ta thì lại là một khách lữ hành ngồi trong thuyền, hai bên không có hy vọng chi gặp gỡ.

Theo ý quẻ cho rằng: Những việc cầu xin của người, chẳng gặp gì trở ngại cả, mà nhứt định công việc trôi chảy, thành đạt sở cầu. Bởi người cầu xin được quẻ này là một quẻ Thượng Thượng tốt lắm.

Bài thơ quẻ đã nói rất rõ, như hồng nhan mỹ, người trong xe, thuyền đi trong nước. Vậy còn gì đáng chê nữa. Hãy tiến hành sớm những việc mưu cầu đã dự tính, chớ chần rồi mất dịp may, nay vận thời của người là đang lúc đấy.

Quẻ dạy: Gấp rút tính, ắt nên công. Tuy cũng khó khăn, nhưng bạn có tài nên vượt qua hết, nó như thuyền nan vượt sông vậy. Cầu tài, cầu mưu gấp rút, thì nên.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Xưa rằng: Hưu quải hoài, hồng nhan mỹ, nhân tại xa trung, chu hành thủy lý.

/ Này khách hồng nhan chớ cậy mình nhan sắc, có khác gì người ngồi trong xe, thuyền trôi trên nước./

Quẻ 60 thuần âm. Số 6 thuộc quý nhân, âm, số 0 thuộc đức tin, âm, bảo rằng 60 thuần âm sâu thẳm, trì trệ, quý nhân ở chỗ hư không. Sống trong trời đất, gặp may mắn ắt nên công trạng, nhưng chớ ngộ nhận may mắn là tài năng, là nội lực bản thân, mà kiêu ngạo, mà ỷ thần thế. Sống nhờ may mắn khiến nội lực tu thân hèn yếu, đáng xem thường.

Đức của quẻ: / Này hồng nhan, cậy hồng nhan/ Hồng nhan mấy khúc mà toan ngạo đời / Hoa tươi rồi cũng tàn phai/ Thuyền xe chạy mãi, chạy hoài được chăng?/

Quẻ tu thân. Tu thân mà quan/quán hung cát.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top