Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 059 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 059 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Trạch Hỏa Cách

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Phân phân phục phân phân,

Hy hư độc yên môn.

Liễm my vọng đăng hỏa,

Bạn ngã tọa hoàng hôn.

DỊCH NGHĨA

Bời bời càng lại ngổn ngang,

Một mình khép cửa thở than buồn rầu.

Gió đèn nhăn mặt nghĩ đâu,

Người cùng cảnh tối, biết cầu với ai.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ thế đạo biển lớn, thời không phải của ta, khiến ta đành phải sống đơn độc, chỉ còn biết than thân với bóng. Người xin được quẻ này có cái lo đơn độc ngồi giữ bước đường cùng. Bới thế trăm việc mưu vi đều nên tạm thời đình chỉ.

Ý quẻ cho rằng: tình cảnh của bạn hiện nay ngổn ngang bời bời trong cảnh chiều tối, buồn rầu vô cùng, nghĩa là chỉ thời vận của bạn còn trong bế tắc, chưa được hanh thông.

Tất cả sự cầu xin của bạn chưa toại nguyện trong lúc này, mà phải chịu đựng một thời gian nữa thì mới tốt. Vì bài thơ không được câu nào khuyến khích cả, nên người phải tự xét lấy.

Quẻ dạy: An phận. Và chờ thời, mọi việc bế tắc, dù có đông xông, tây đột cũng vô công. Cầu lợi, cầu mưu dở.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Phân phân phục phân phân, hi hư độc yểm môn, liễm mi vọng đăng hỏa, bạn ngã sinh hoàng hôn.

/ Bối rối lại bối rối, sùi sụt một mình đóng cửa lại, chau mi mà nhìn đèn lửa, bạn và tôi ở cảnh hoàng hôn./

Quẻ 59, âm dương thuận lý. Ma trận tự thân vận động trục 5-9-1, rồi đứng. Quẻ 59 ý nghĩa Cải cách. Thực hiện cải cách, Danh vọng (số 9) đã đạt cao chót vót, nhưng Danh vọng không Sự Nghiệp, danh vọng không Gia đình, không Hôn Nhân, Tử Tức, thế nên Danh vọng nhuốm mang nhiều mầu sắc mơ hồ, hoang đường. Cải cách để thành tựu cả hai khu vực cá nhân và cộng đồng là đức tu thân của quẻ.

Quẻ hung cát song hành. Thời thái đang qua, thời bĩ đang tới, phải theo thời mà cầu/tránh. Lợi tu thân thiện đức, lợi cầu an.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top