Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 057 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 057 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Trạch Hỏa Cách

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Chính trực nghi thủ,

Vọng động sinh tai.

Lợi thông danh đạt,

Diệp lạc hoa khai.

DỊCH NGHĨA

Ắn ngay nói thẳng sẽ yên lành,

Làm bậy nghĩ tà tai hại thân.

Hiển đạt hai điều danh với lợi,

Lá tàn hoa nở sắc mau than.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ người ta nên giữ lòng ngay thẳng, chớ có theo dòng đuôi sóng, cùng với đời trôi nổi. Nếu theo được như vậy thì danh tánh lợi tới, có thể nở mày nở mặt với thiên hạ. Lá rụng thì hoa nở, đó là lý chí tự nhiên.

Người xin được quẻ này vụ lấy điều ngay thẳng mà làm gốc. Quẻ dạy: Muốn thành đạt những việc sở cầu nên phải ăn ngay ở lành, chớ làm điều bậy thất đức, nếu không chỉ không nên việc mà còn tai họa lụy thân nữa là khác.

Những sự cầu xin của người hay tính mưu điều chính đáng, đừng tính việc tà. Phải làm ơn, làm phước, để công việc sở cầu được quý nhân giúp đỡ thành công theo ý muốn vậy.

Quẻ dạy: Trồng đức mà ăn quả, quả càng lành và trường tồn. Chớ tính chuyện ác đức, tà vậy mà có hại, việc thành đạt trong đời đều do cái tâm đạo đức của bạn. Cầu mưu, cầu tài đạt thành, nhưng cần có đạo tâm. Đánh số hạp.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Chính trực nghi thủ, vọng động sinh tai, lợi thông danh đạt, diệp lạc hoa khai.

/ Nên giữ lòng ngay thẳng, làm liều làm bậy sinh tai họa, đạt được lợi danh, lá rơi hoa nở/

Quẻ 57 thuần dương. Số 5 ý nghĩa Đức Tin, số 7 ý nghĩa Tử tức (tương lai). Ma trận tự thân kết trục 5-7-3. Số 3 ý nghĩa Gia đình. Cứ như ba ý nghĩa trên mà đọc: Một đức tin vững vàng cho hiên tại (Gia Đình) và tương lai (con cháu/tử tức) được hưng cường, an bình. Trục 5-7-3 nằm ngang ma trận, thăng bằng trong ý nghĩa âm dương và sự tương thích giữa cá thể với môi trường.

Quẻ cát. Lợi việc tu thân thiện đức. Lợi việc làm chân chính, hợp pháp. Lợi đức tin mình, tin người, chớ hẹp hòi đố kỵ. Lợi cầu quan, cầu tài, lợi kiến quý, lợi nghiệp học tấn học, thi cử. Diệp lạc hoa khai nghĩa rằng gieo nhân nào quả nấy, cứ chăm bón cây đời tất thuận thảo mùa thu hoạch. Mọi việc đều có kết thúc lợi lạc, hoan hỷ.

Quẻ: Tiểu cát tu thân.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top