Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 056 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 056 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Trạch Hỏa Cách

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Đoài

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Bình địa khởi vân yên,

Thời hạ vị năng an.

Cao xứ hịch nhân viên.

DỊCH NGHĨA

Gió lửa bỗng nhiên nỗi đất bằng,

Bây giờ thời vận chửa nên thân.

Hãy mà tìm kiếm nơi khô ráo,

Mối nợ tình duyên sẽ đến anh.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ công việc trầm trệ, thời vận chưa thông. Ví thử có niên tai nguyệt hối thì chỉ nên lặng lẽ đợi chời, hơn nữa cần phải cẩn thận lắm mới được. Còn một việc nhân duyên, nếu muốn cầu tìm thì nên tìm ở những nơi cao mới hy vọng thành tựu. Người xin được quẻ này phải nên mau tìm phục thủ kỹ để tránh tai họa.

Thơ quẻ cho rằng, tình cảnh cũng như thời vận của người cầu xin hiện nay, như đất bằng bỗng lại nổi lên sóng gió. Và còn nói rõ hiện giờ chưa được ổn song lại khuyên người hãy tìm nơi cao để nối mối duyên nợ.

Vậy những việc cầu xin của người, nên phải nhờ sức lực và thế lực của người ta phụ giúp thì mới mong được nên việc.

Quẻ dạy: Xấu, bế tắc. Lợi cho việc tình duyên. Nhưng phải nhờ vào quý nhân giúp, trong việc làm ăn sụp đổ thình lình. Chớ cầu tài, cầu mưu chẳng ích gì. Chỉ may có 2 phần 10, nếu có quý nhân hỗ trợ. Tính chuyện đỏ đen chẳng nên công.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Xưa rằng: Bình địa khởi phong yên, thời hạ vị năng an, cao xứ mịch căn duyên.

/ Đất bằng nổi khói lửa, là lúc chưa thể yên, lên chỗ cao mà tìm căn nguyên khói lửa./

Quẻ 56 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 56 tư thân vận động trục 5-6-4, Tự nhiên như từ trời, công danh tiền bạc rơi xuống cho người thụ hưởng. Quẻ đẹp là thế, mà lời quẻ lại bảo thời thế chưa yên, khói lửa quanh môi trường, cuộc tranh dành đang như beo/cọp đầu trí đấu sức, và khuyên, lên chỗ đất cao mà tìm nguyên nhân vì sao lửa cháy, gươm đao tung hoành. Tất cả chỉ bởi, số 5 đã lên 6 là thuận bước ma trận, nhưng 56 lại vòng về số 4, phú quý. Món mồi phú quý dù ngược đường vẫn rủ quyến kêu gọi lòng tham.

Quẻ hung/cát song hành/ Tùy nguyện cầu.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top